Stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union-EP.

Ivan Štefanec: Európske financie sa sústredia na boj s koronakrízou

Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) je pri vytváraní nového európskeho Fondu obnovy kľúčové, že nebude obsahovať vzájomné ručenie za staré dlhy, ale bude postavený na jasných pravidlách a mechanizmoch. Jeho cieľom je obnova európskej ekonomiky založená na investíciach do inovácií a podpory malého a stredného podnikania.

„Fond by nemal zmysel, ak by len nalieval peniaze do ekonomík bez toho, aby sa v budúcnosti vrátili vo forme jej vyššej kvality. Podarilo sa nám presadiť, že nebude vo forme vzájomného ručenia za staré dlhy štátov, ale kontrolu nad jeho využívaním bude mať plne Európska komisia a Európsky parlament. Vyčlenené prostriedky sa použijú v oblastiach, ktoré vytvárajú budúci rast. Ide najmä o digitalizáciu, inovácie a podporu malého a stredného podnikania. Je dôležité, aby aj členské štáty vytvorili také mechanizmy vnútorného prerozdeľovania, aby sa táto podpora dostala včas a adresne tam, kam patrí.“ 

Viac..  ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Afrika ide vpred rýchlym tempom a my chceme byť pri tom

V africkej Angole prebehlo prvé stretnutie EÚ-Afrika na parlamentnej úrovni. Medzi zástupcami Európskej únie nechýbal …

Consent choices