klus
Martin Klus. Foto: FB Martin Klus.

Martin Klus: Európa musí ukázať solidaritu a zodpovednosť

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus sa v utorok 26. mája 2020 zúčastnil na videokonferencii ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských štátov EÚ.

Dominantnými témami diskusie boli koordinácia postupného uvoľňovania opatrení a hospodárska obnova Európskej únie. Európska komisia zverejní dnes balík opatrení na reštart európskeho hospodárstva, ktorého súčasťou bude aj nový návrh viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027.

„Všetky členské štáty pociťujú ekonomické dopady súčasnej krízy, napriek rozdielnej miere šírenia ochorenia COVID-19. Je preto potrebné, aby z nových nástrojov mohli profitovať všetci. Európa musí ukázať solidaritu a zodpovednosť. Objem pomoci, ktorý bude k dispozícii je potrebné čo najlepšie využiť na obnovu ale aj modernizáciu európskeho hospodárstva, pričom štrukturálne reformy zohrávajú dôležitú úlohu,“ skonštatoval štátny tajomník MZVEZ SR M. Klus.

Vzhľadom na vývoj diskusie na videokonferencii sa dá usudzovať, že okrem celkového objemu prostriedkov budú kľúčovými otázkami nastavenie kritérií pre prideľovanie prostriedkov jednotlivým členským štátom a oblasti ich využitia.

Ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti členských štátov EÚ hovorili aj o potrebe koordinácie uvoľňovania opatrení, a to hlavne tých, ktoré sa týkajú vnútorných hraníc a voľného pohybu v Európe. Partneri podporili odporúčania Európskej komisie s cieľom skorého oživenia turizmu, ktorý je významným sektorom európskeho hospodárstva.

Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

„Našou prioritou je zdravie občanov. Preto sú epidemiologické dáta kľúčovým indikátorom pre uvoľňovanie hraničných opatrení,“ uviedol M. Klus. V diskusii boli zdôraznené princípy vzájomnej koordinácie, informovanosti a nediskriminácie.

Konferencia o budúcnosti Európy bola taktiež témou diskusie na videokonferencii. „Slovensko podporuje spustenie Konferencie. Otázkou pre nás nie je, či ju spustiť, ale kedy,“ ubezpečil o odhodlaní Slovenska diskutovať s občanmi o fungovaní EÚ M. Klus. Na záver informovala Európska komisia o aktuálnom stave príprav Výročnej správy o právnom štáte v Únii.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices