ekonomika
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Na boj proti koronakríze má pre Slovensko z EÚ prísť takmer 8 mld. eur

BRATISLAVA – Na boj proti koronakríze sa pre Slovensko z Európskej únie majú poskytnúť dodatočné granty v objeme takmer 8 mld. eur, ktoré by mali prichádzať cez zabehnuté aj nové programy. V súvislosti s tým, že Európska komisia (EK) v stredu predložila návrh plánu obnovy po koronakríze, to povedal podpredseda EK Maroš Šefčovič. Financie by Slovensko malo dostať cez Fond na obnovu a odolnosť, cez kohéznu politiku, cez Fond pre spravodlivú transformáciu a cez Program na rozvoj vidieka. Ide o zdroje nad rámec predkrízového návrhu rozpočtu EÚ.

Celkovo EK navrhuje vytvoriť nástroj obnovy – EÚ pre ďalšie generácie vo výške 750 mld. eur, ktorý sa začlení do prepracovaného rozpočtu EÚ na obdobie 2021-2027. Financie z fondu obnovy sa majú investovať v troch oblastiach, konštatuje sa v správe, ktorú poskytlo Zastúpenie Európskej Komisie v SR. Pôjde o podporu členských štátov v oblasti investícií a reforiem, naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície a o oblasť zdravotníctva, civilnej ochrany či výskumu. V prvej oblasti vznikne nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 mld. eur. Zároveň sa navýšia financie súčasných programov politiky súdržnosti odteraz do roku 2022 o 55 mld. eur, posilniť sa má Fond na spravodlivú transformáciu o 40 mld. eur a zvýšia sa financie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 mld. eur.

V oblasti naštartovania hospodárstva sa prostredníctvom nového nástroja na podporu solventnosti zmobilizujú súkromné zdroje na podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách. Tento nástroj môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 mld. eur. Zároveň sa zvýšia financie programu InvestEU, hlavného investičného programu Európy, na 15,3 mld. eur a vznikne nový nástroj strategických investícií zahrnutý do programu InvestEU vo výške 15 mld. eur.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Pokiaľ ide o tretiu oblasť, čiže o oblasť zdravotníctva, civilnej ochrany či výskumu, vznikne nový program v oblasti zdravia EU4Health na posilnenie zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 mld. eur. Zároveň sa zvýšia financie mechanizmu únie v oblasti civilnej ochrany rescEU o 2 mld. eur a suma 94,4 mld. eur pôjde na program Horizont Európa na výskum v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie. Okrem toho dodatočných 16,5 mld. sa použije na podporu globálnych partnerov Európy vrátane humanitárnej pomoci.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices