elektroauto
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Klimatická neutralita do roku 2050. Ak chce EÚ tento ambiciózny cieľ dosiahnuť, musí masívne investovať

Ako presne definovať udržateľnosť a ako ju premietnuť do nášho hospodárstva? Jedna z ciest vedie cez podporu ekologických investícií a EÚ pre to pripravuje nové pravidlá.

Aké aktivity možno zaradiť medzi udržateľné? Poriadok v pojmoch by malo urobiť júnové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Poslanci budú hlasovať o zjednotení klasifikácie naprieč celou EÚ a stimuloch pre firmy k aktivitám, ktoré v budúcnosti prispejú k snahe o dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

V súčasnosti platí dočasná dohoda z decembra 2019, na konci mája 2020 ju podporil aj parlamentný výbor pre životné prostredie.

Vymedzenie pojmov

Pre udržateľný rozvoj je kľúčová ochrana prírodných zdrojov a rešpektovanie ľudských práv, rovnako ako aj snaha o znižovanie emisií a boj proti globálnemu otepľovaniu.

EÚ sa už teraz snaží významne znížiť množstvo emisií. Európsky ekologický dohovor má za cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Ak chce EÚ tento ambiciózny cieľ dosiahnuť, musí masívne investovať. Podľa odhadov Európskej komisie bude v nasledujúcom desaťročí potrebné naliať až 260 miliárd eur do nových technológií.

A na to verejné zdroje stačiť nebudú. Ekologické projekty budú potrebovať súkromných investorov. A práve preto je potrebné nastaviť jasné kritériá, čo presne znamená „udržateľné“ a „ekologické“. Inak hrozí riziko takzvaného natierania na zeleno – to sú projekty, ktoré sa síce zvonku tvária ekologicky, ale v skutočnosti to je len fasáda.

Niektoré členské štáty už s vymedzovaním pojmov začali samy. Spoločná terminológia EÚ by však mala uľahčiť orientáciu všetkým zúčastneným – firmám, ktoré hľadajú investorov aj investorom samotným.

Ktoré hospodárske aktivity sú udržateľné?

Nové nariadenie o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií definuje šesť cieľov v oblasti ochrany životného prostredia – ekonomickú činnosť umožňuje označiť ako environmentálne udržateľnú v prípade, že prispieva najmenej k jednému z týchto cieľov a výrazne neohrozuje dosiahnutie ďalších.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Tento princíp „nepoškodzovania“ je dôležitým kritériom. Udržateľné aktivity navyše musia rešpektovať ľudské práva a práva zamestnancov.

Šesť cieľov
  • prispievať k zmierneniu klimatických zmien (vyhnúť sa vypúšťaniu skleníkových plynov alebo prispievať k ich redukcii)
  • adaptovať sa na klimatické zmeny (vyhnúť sa nepriaznivému pôsobeniu na klímu)
  • rozumné nakladanie s vodou a morskými zdrojmi
  • prechod na obehové hospodárstvo (sústrediť sa na recykláciu a opakované používanie surovín)
  • neznečisťovať prostredie
  • chrániť prírodnú rozmanitosť a ekosystémy

Veľké firmy s viac než 500 zamestnancami a finančné spoločnosti, ktoré chcú byť označované ako udržateľné, budú po novom musieť dokladovať, ako presne prispievajú k zlepšovaniu životného prostredia.

Čo bude ďalej?

Ak návrh prejde, Európska komisia pripraví technické kritériá pre každý z cieľov. Pre aktivity týkajúce sa klimatických zmien by mala byť hotová do konca roka 2020. Všetko ostatné do konca roka 2021. Po stanovení kritérií v každej oblasti budú mať firmy vždy jeden rok na to, aby sa im prispôsobili.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices