Breton
Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. PHOTO: © European Union.

Členské štáty sa dohodli na riešení interoperability mobilných sledovacích aplikácií

Členské štáty podporované Komisiou sa dohodli na súbore technických špecifikácií, ktorými sa zaručí bezpečná výmena informácií medzi vnútroštátnymi aplikáciami na sledovanie kontaktov založenými na tzv. decentralizovanej architektúre. Týka sa to drvivej väčšiny sledovacích aplikácií, ktoré už existujú alebo sa len majú zaviesť v EÚ. Po zavedení tohto technického riešenia budú tieto vnútroštátne aplikácie bez problémov fungovať aj v prípade, že ich používatelia cestujú do inej krajiny EÚ, ktorá tiež používa decentralizovaný prístup. Ide o ďalší dôležitý krok k interoperabilite mobilných aplikácií sledujúcich šírenie koronavírusu v čase, keď členské štáty začínajú uvoľňovať obmedzenia cestovania do zahraničia krátko pred letnými dovolenkami.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol: „Pred príchodom dovolenkovej sezóny je dôležité zabezpečiť, aby Európania mohli používať aplikáciu z vlastnej krajiny bez ohľadu na to, kam v EÚ pocestujú. Aplikácie na sledovanie kontaktov môžu spomaliť šírenie koronavírusu, zvlášť ak sú súčasťou národných stratégií rušenia obmedzení pohybu.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodáva: „Digitálne technológie sú mimoriadne dôležité, pretože počas znovuotvárania našich spoločností a ekonomík upozornia občanov na riziko nákazy a prerušia tak reťazec jej šírenia. Vyzývam našich občanov, aby tieto technológie využívali, lebo pri fungujúcej interoperabilite aplikácií naprieč hranicami EÚ dokážu byť účinné, len ak ich používa dostatočne veľký počet ľudí. Bezpečnosť údajov, základné práva a ochrana súkromia sú pri týchto digitálnych nástrojoch úplnou samozrejmosťou.“

Mnohé členské štáty sa rozhodli spustiť mobilné aplikácie ako doplnok k manuálnemu sledovaniu kontaktov pri šírení koronavírusu. Veľká väčšina vnútroštátne schválených aplikácií je založená na tzv. decentralizovanej architektúre, čo znamená, že náhodné identifikátory, ktoré boli v určitom období zistené v okolí používateľov, zostávajú v telefóne, ktorý ich porovná s identifikátormi nahlásenými infikovanými používateľmi. Technická špecifikácia interoperability umožní, aby sa tieto porovnania vykonávali aj u používateľov, ktorí pricestujú z iných členských štátov, bez toho, aby si museli nainštalovať ďalšie vnútroštátne aplikácie.

Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Informácie z okolia zdieľané medzi aplikáciami sa budú vymieňať šifrovaným spôsobom, ktorý zabráni identifikovať danú osobu v súlade s prísnymi usmerneniami EÚ o ochrane údajov v aplikáciách. Geolokalizačné údaje sa používať nebudú. S cieľom podporiť ďalšie zefektívnenie systému zriadi Komisia bránu, t. j. rozhranie na efektívne prijímanie a odovzdávanie príslušných informácií z vnútroštátnych aplikácií a serverov na vyhľadávanie kontaktov. Tým sa minimalizuje objem vymieňaných údajov a zníži spotreba údajov používateľmi.

Schválené technické špecifikácie, ktorými sa stanovujú všeobecné zásady, vychádzajú z usmernení o interoperabilite dohodnutých v máji.

Ďalšie kroky

Hneď, ako to bude technicky možné, budú členské štáty schopné aktualizovať aplikácie tak, aby umožňovali výmenu informácií medzi vnútroštátnymi, decentralizovanými aplikáciami. Komisia naďalej podporuje členské štáty v úsilí rozšíriť interoperabilitu aj na centralizované sledovacie aplikácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices