Hogan
Eurokomisár Phil Hogan (vpravo). PHOTO: © European Union.

Komisia predstavila návrhy medzinárodnej iniciatívy na podporu obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti

Prebiehajúca globálna kríza spôsobená koronavírusom zdôraznila potrebu kolektívnej reakcie medzinárodného spoločenstva na posilnenie pripravenosti na túto a budúce krízy. Komisár pre obchod Phil Hogan v nadväznosti na prvú diskusiu medzi ministrami EÚ predstavil návrhy Európskej komisie týkajúce sa medzinárodnej iniciatívy na podporu obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti v rámci skupiny partnerov Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Tieto návrhy reagujú na prebiehajúcu medzinárodnú diskusiu o tom, ako uľahčiť prístup k cenovo dostupným farmaceutickým a zdravotníckym tovarom a vyhnúť sa narušeniu obchodu v časoch krízy, a mohli by byť súčasťou medzinárodnej dohody prístupnej všetkým členom WTO.

Komisár Phil Hogan uviedol: „Súčasná kríza zdravotnej starostlivosti môže trvať dlho a ďalšie môžu nasledovať. Musíme konať rýchlo, aby sme zlepšili odolnosť našich systémov zdravotnej starostlivosti, a to aj prostredníctvom zlepšených iniciatív v oblasti obchodnej politiky. Návrhy, ktoré dnes prezentujeme, sú zamerané na podporu celosvetového prístupu k cenovo dostupným produktom zdravotnej starostlivosti, a to aj pre zraniteľné krajiny bez vhodných výrobných kapacít. Cieľom je zvýšiť odolnosť a diverzifikáciu dodávateľských reťazcov a podporiť úsilie o vybudovanie strategických rezerv kritického vybavenia. Ide o celosvetovú výzvu, ktorá si vyžaduje celosvetové riešenia, preto sme odhodlaní spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi partnermi a dosiahnuť tieto ciele.“

Budúca dohoda by mohla uľahčiť obchod s produktmi zdravotnej starostlivosti a prispieť k lepšej globálnej pripravenosti na budúce zdravotné otrasy tak, že sa zabezpečí:

  • zrušenie ciel na farmaceutický a zdravotnícky tovar;
  • vytvorenie systému globálnej spolupráce v časoch zdravotnej krízy, ktorý bude riešiť otázky ako dovozné a vývozné obmedzenia, clá a tranzit, verejné obstarávanie a transparentnosť;
  • zlepšenie súčasných pravidiel WTO uplatniteľných na obchod s nevyhnutným tovarom.
Viac..  Vyhlásenie komisárky Kyriakidesovej pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti rakovine

O návrhoch, ktoré boli predložené tzv. Otawskej skupine (skupina 13 podobne zmýšľajúcich partnerov WTO), boli členské štáty EÚ informované na zasadnutí ministrov pre obchod 9. júna. Táto diskusia, ako aj počiatočná spätná väzba od medzinárodných partnerov pomôže pri plánovaní ďalšieho rozvoja uvedenej iniciatívy.

Ministri obchodu Ottawskej skupiny diskutovali aj o transparentnosti opatrení týkajúcich sa obchodu prijatých v reakcii na pandémiu koronavírusu a pokroku v rámci viacstranných rokovaní o elektronickom obchode.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia (EK) a partneri spúšťajú v 22 krajinách …

Consent choices