lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k farmaceutickej stratégii pre Európu

Európska komisia otvára online verejnú konzultáciu o farmaceutickej stratégii pre Európu. Stratégia, ktorá vznikala na pozadí pandémie COVID-19 a má dopĺňať nedávno navrhnutý program EU4Health v súlade s programom Horizont Európa v oblasti výskumu a inovácií, bude zameraná na zaistenie dodávok bezpečných a cenovo dostupných liekov v Európe v snahe pomôcť pacientom a zároveň podporiť inovatívnosť a poprednú pozíciu európskeho farmaceutického priemyslu vo svete. Tri mesiace dlhé konzultácie budú pozostávať z otázok zameraných na tieto kľúčové témy: strategická autonómia a výroba liekov, prístup k cenovo dostupným liekom, inovácie, udržateľnosť životného prostredia a výzvy v oblasti zdravia.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová v tejto súvislosti uviedla: „Farmaceutická stratégia pre Európu je základným kameňom našej politiky v oblasti zdravia na nasledujúcich päť rokov. Zároveň je to šanca pre všetky zainteresované strany, aby nám ju pomohli formovať. Vyzývam združenia pacientov, zástupcov výrobného priemyslu, verejné orgány, akademickú obec a širokú verejnosť, aby sa pridali. Touto stratégiou, ktorú predložím do konca roka, chceme riešiť výzvy, ktoré znásobila pandémia COVID-19, ako aj všetky štrukturálne otázky týkajúce sa prístupu k liekom, ich cenovej dostupnosti a strategickej autonómie Únie v oblasti liekov. Musíme zabezpečiť, aby mali všetci pacienti prístup k optimálnej zdravotnej starostlivosti a k cenovo dostupným liekom. Spoločne to dokážeme.“

Cieľom stratégie je vytvoriť „nadčasový“ systém využívajúci prínosy digitalizácie a podporujúci inovácie, najmä v oblastiach, ako sú antimikrobiálne látky, lieky pre deti a lieky na zriedkavé choroby, v ktorých nie sú potreby uspokojené. Takisto má v úmysle znížiť závislosť EÚ od dovozu z tretích krajín.Časť účinných farmaceutických zložiek potrebných na výrobu niektorých generických liekov (vrátane tzv. starých antibiotík, onkologických liekov a najbežnejších liekov, ako napr. paracetamol) totiž pochádza z Číny a Indie.

Viac..  Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Vďaka stratégii sa bude znižovať aj vplyv liekov na životné prostredie a riešiť antimikrobiálna rezistencia.

Súčasná kríza vyvolaná pandémiou COVID-19 nám ukázala, že EÚ musí zabezpečiť dostupnosť liekov, vrátane vakcín, za každých okolností.

Súbežne s konzultáciou zorganizuje Komisia v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch bilaterálne technické pohovory so zainteresovanými stranami.

Ďalšie kroky

Stratégia, ktorá je v súlade s priemyselnou stratégiou pre Európu a prioritami európskej zelenej dohody, európskeho plánu boja proti rakovine a digitálnej stratégie, bude riešiť dlhodobé výzvy, z ktorých niektoré ešte znásobila pandémia COVID-19.

Cieľom tejto konzultácie je umožniť verejnosti, odborníkom a zainteresovaným stranám prispieť a vyjadriť svoje názory na najlepší spôsob riešenia problémov súvisiacich s liekmi v EÚ. Výsledky verejnej konzultácie sa použijú na jeseň pri príprave farmaceutickej stratégie, ktorá by mala byť prijatá do konca roka.

Konzultácia potrvá do 15. septembra 2020 (13 týždňov) a zapojiť sa do nej dá cez portál EUSurvey.

Okrem verejnej konzultácie začala Komisia 2. júna aj konzultáciu o pláne stratégie, ktorá trvá do 7. júla 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices