priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky ekologický dohovor: EÚ pracuje na klimatickej neutralite a udržateľnosti

Európsky parlament chce, aby sa hospodárska obnova po koronakríze odohrávala v súlade s Európskom ekologickým dohovorom. Viac o tomto pláne na dosiahnutie klimatickej neutrality sa dozviete vo videu.

Počas pandémie koronavírusu na európske hospodárstvo značne spomalilo a teraz čelí veľkej recesii. Toto spomalenie však malo veľmi pozitívny dopad na životné prostredie, keďže sa značne znížili emisie CO2 a iných škodlivých plynov. Európsky parlament vo svojom uznesení z 15. mája žiadal ambiciózny plán hospodárskej obnovy, ktorý bude brať ohľad na životné prostredie.

Európska komisia na to reagovala predstavením svojho plánu v hodnote 750 miliárd eur, ktorý nazvala Next Generation EU. Predstavuje dodatok k dlhodobému rozpočtu EÚ na roky 2021-2027, ktorý ešte musia schváliť ministri členských štátov aj Európsky parlament. Plán hospodárskej obnovy má za cieľ vybudovať ekologickejšiu, digitálnejšiu a udržateľnú Európu a posilniť jej odolnosť voči krízam, ktoré môžu prísť v budúcnosti. Chce nás lepšie pripraviť aj na klimatické zmeny.

V novembri 2019 Európsky parlament vyhlásil klimatickú pohotovosť a vyzval Komisiu, aby vo všetkých svojich legislatívnych návrhoch pamätala na cieľ výrazne znižovať emisie a udržať globálne otepľovanie do 1,5 °C.

Komisia v reakcii na to predstavila Európsky ekologický dohovor (označuje sa aj ako Európska zelená dohoda). Ide o plán na to, aby sa EÚ do roku 2050 mohla stať klimaticky neutrálnym kontinentom.

Prvé opatrenia v rámci Európskeho ekologického dohovoru

Financovanie prechodu na ekologické hospodárstvo

V januári Európska komisia predstavila Investičný plán pre udržateľnú Európu. V zmysle tejto stratégie na financovanie ekologického dohovoru chce počas nasledujúcich 10 rokov pritiahnuť investície z verejného aj súkromného sektora vo výške najmenej jedného bilióna eur.

Polovica týchto prostriedkov by mala pochádzať z rozpočtu EÚ a 25 miliárd z Európskeho systému na obchodovanie s emisiami.

Na pomoc ľuďom a komunitám, ktorí počas prechodu na ekologickejšie hospodárstvo utrpia značné socioekonomické škody (napr. baníkom), bol zriadený Mechanizmus spravodlivej transformácie. V rámci neho by sa malo počas rokov 2021 až 2027 mobilizovať viac ako 100 miliárd eur. V máji 2020 Komisia navrhla úverový nástroj na podporu ekologických investícií v regiónoch, ktoré sú závislé na fosílnych palivách. Tento návrh čaká ešte schvaľovanie v Parlamente.

Dňa 18. júna 2020 už Parlament prijal plány na podporu investovania do udržateľných aktivít a proti tzv. greenwashingu.

Európsky klimatický predpis

V marci 2020 Európska komisia predstavila Európsky klimatický predpis – právny rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. V januári Parlament vyzval k ambicióznejším cieľom redukcie emisií oproti tým, ktoré ešte predtým navrhovala Komisia. Tá by mala do konca roku 2020 predstaviť prepracovaný čiastkový cieľ do roku 2030.

Viac..  EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

Podpora európskeho priemyslu a malých a stredných podnikov

V marci 2020 Komisia zverejnila aj novú priemyselnú stratégiu pre Európu. Jej cieľom je pomôcť európskemu biznisu pri prechode na klimaticky neutrálnu a digitálnu budúcnosť.

V tom istom čase bola predstavená aj nová stratégia pre malé a stredné podniky. Píše sa tu o podpore inovácií, odstraňovaní byrokracie a lepšom prístupe k financovaniu. Až 99 percent európskych firiem sú malé a stredné podniky. Vytvárajú polovicu európskeho HDP a dve tretiny pracovných miest.

Podpora obehového hospodárstva

V marci 2020 Komisia predstavila aj akčný plán pre obehové hospodárstvo. Tento plán obsahuje opatrenia týkajúce sa celého životného cyklu produktov. Jeho cieľom je podporiť udržateľnú spotrebu a redukovať odpad. Sústreďuje sa najmä na:

 • elektroniku a IT zariadenia
 • batérie autá
 • obaly a plasty
 • textil
 • staviteľstvo a budovy
 • potravinový reťazec

Udržateľný potravinový systém

Jedným z odvetví, ktoré sú najviac zodpovedné za klimatické zmeny, je potravinový sektor. Európske poľnohospodárstvo je jediným veľkým farmárskym regiónom na svete, ktorému sa podarilo znížiť emisie – o 20 percent od roku 1990. No aj tak má stále na svedomí takmer 10 percent emisií v EÚ, z čoho 70% pochádza zo živočíšnej výroby.

Ďalšia stratégia z dielne Komisie, predstavená v máji 2020, ktorej názov je „Z farmy na stôl“ (Farm to Fork) by mala garantovať spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém a zároveň zaistiť dostatočné príjmy pre farmárov. Táto stratégia pokrýva celý potravinový reťazec. Spomína sa tu redukovanie pesticídov, hnojív a antimikrobiálnych látok a podpora organického farmárčenia.

Ochrana biodiverzity

EÚ sa snaží zakročiť aj proti strate biodiverzity. Až jednému z ôsmich miliónov rastlinných a živočíšnych druhov na celom svete totiž hrozí vyhynutie. Európska stratégia pre biodiverzitu do roku 2030 predstavená v máji 2020 si kladie za cieľ zvrátiť degradáciu ekosystémov a spomaliť stratu biodiverzity. Jej hlavnými cieľmi sú:

  • rozširovanie chránených oblastí
  • spomalenie a zvrátenie úhynu opeľovačov
  • vysadiť do roku 2030 3 miliardy stromov
  • mobilizovať na biodiverzitu 20 miliárd eur ročne

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices