skola, vzdelavanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Koronakríza poukázala na rozdiely v digitálnom vzdelávaní, ktoré treba urýchlene riešiť

Komisia v celej EÚ vyhlasuje otvorenú verejnú konzultáciu, aby jej budúci nový akčný plán digitálneho vzdelávania odrážal skúsenosti, ktoré EÚ nadobudla v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy počas krízy spôsobenej koronavírusom. Pandémia spôsobila rozsiahle zatváranie škôl a univerzít, ako aj prechod na dištančné a online vzdelávanie a používanie digitálnych technológií v masovom a nebývalom rozsahu. Táto konzultácia pomôže poučiť sa zo skúseností a poskytnúť informácie o návrhoch akčného plánu, ktoré budú mať kľúčový význam v období obnovy po pandémii spôsobenej ochorením COVID-19.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová uviedla: „Koronavírus nám priniesol mnoho rozličných problémov. Rodičia, učitelia a študenti museli bez varovania rýchlo prejsť na e-learning. Táto otvorená verejná konzultácia všetkým poskytne príležitosť, aby nám povedali o problémoch, s ktorými sa stretli, ale aj o tom, čo sa naučili a aké riešenia sa našli. Krivka učenia je strmá a sledujeme ju v reálnom čase; preto by sme sa radi viac dozvedeli o skúsenostiach z praxe. Akčný plán digitálneho vzdelávania bude vychádzať z týchto poznatkov, aby sme mohli vypracovať ucelenú a vhodnú európsku víziu a súbor účinných opatrení pre digitálne vzdelávanie.“

Podpredseda Komisie Margaritis Schinas zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života povedal: „Kríza prehĺbila existujúce sociálno-ekonomické nerovnosti a poukázala na rozdiely v digitálnom vzdelávaní, ktoré treba urýchlene riešiť. Verejná konzultácia o novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania poskytuje občanom príležitosť podeliť sa s nami o svoje názory a skúsenosti a formovať európsky program pre digitálne vzdelávanie.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová vyhlásila: „Pandémia COVID-19 spôsobila najväčšie narušenie vzdelávania a odbornej prípravy v nedávnych dejinách Európy. Zasiahla 100 miliónov študentov, učiteľov a pedagogických pracovníkov na celom svete a mnohí z nich sa rozhodli pokračovať v akademickom roku digitálnou formou. Pre mnohých to bolo po prvý raz, čo na výučbu a vzdelávanie plne využívali digitálne technológie. Vďaka tejto verejnej konzultácii by sme chceli dozvedieť viac o všetkých týchto skúsenostiach a poučiť sa z nich. V tejto diskusii máme slovo všetci – musíme spolupracovať a zabezpečiť, aby nový akčný plán digitálneho vzdelávania pripravil pôdu pre skutočne inkluzívne a kvalitné digitálne vzdelávanie v Európe.“

Cieľom verejnej konzultácie je zhromaždiť názory všetkých občanov, inštitúcií a organizácií z verejného i zo súkromného sektora ochotných podeliť sa o svoje názory a skúsenosti s bezprecedentnou krízou a so svojou víziou digitálneho vzdelávania v Európe. Konzultácia bude k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a bude trvať do 4. septembra. Celý proces počas leta doplní rad online osvetových podujatí s cieľom získať ďalšie názory na digitálne vzdelávanie a krízu spôsobenú koronavírusom.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Súvislosti

Digitálna transformácia je jednou z priorít, ktoré si Európska komisia vytýčila vo vlajkovej stratégii s názvom Európa pripravená na digitálny vek. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa a zabezpečeniu toho, aby všetci Európania boli pripravení žiť a pracovať v digitálnom veku. S cieľom dosiahnuť túto víziu predloží Európska komisia v septembri 2020 nový akčný plán digitálneho vzdelávania. Pôjde o kľúčový nástroj v procese obnovy po pandémii COVID-19, ktorý zohľadní skúsenosti z krízy a stane sa súčasťou dlhodobej vízie európskeho digitálneho vzdelávania.

O dac

Odporúčame pozrieť

vzdelavaci-system

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Čoraz viac mladých Európanov získava terciárne vzdelanie a priemerný počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku a odbornú …

Consent choices