polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament schválil zvýšenie pomoci poľnohospodárom z fondu rozvoja vidieka

Európsky parlament schválil navýšenie krízovej pomoci, ktorú budú môcť štáty Únie už čoskoro vyplatiť poľnohospodárom a malým agropotravinárskym podnikom z fondu rozvoja vidieka EÚ.

Nová právna úprava, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 636 (za): 21 (proti): 8 (zdržalo sa hlasovania), umožní vládam členských štátov využiť dosiaľ nevyčerpané prostriedky EÚ z ich programov rozvoja vidieka na vyplatenie jednorazových paušálnych kompenzácií pre farmárov a malé podniky – pôsobiace napríklad v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov, ktoré výrazne zasiahla kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19. Toto mimoriadne a časovo obmedzené opatrenie zamerané na cielenú podporu likvidity za účelom udržania výroby bude financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Viac peňazí a času na vyplatenie kompenzácií

Strop kompenzácií určených pre krízou najviac zasiahnutých poľnohospodárov dosiahne úroveň 7.000 eur, čo predstavuje o 2.000 eur viac, ako pôvodne navrhovala Európska komisia. Malé agropotravinárske podniky by v súlade s pôvodným návrhom Komisie mohli získať podporu do 50.000 eur.

Členské štáty budú môcť na financovanie mimoriadnych kompenzácií využiť maximálne 2% celkového objemu prostriedkov EÚ, ktoré im boli pridelené v rámci ich programu rozvoja vidieka. Európska komisia pôvodne navrhovala stanoviť strop na úrovni 1%.

Parlament tiež v snahe poskytnúť členským štátom viac času na uvoľnenie podpory schválil predĺženie lehoty na vyplatenie kompenzácií z 31. decembra 2020 na 30. júna 2021. Žiadosti o podporu však budú musieť byť schválené kompetentnými vnútroštátnymi orgánmi do 31. decembra 2020.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Vyhlásenie spravodajcu

„Vítam výsledok dnešného plenárneho hlasovania. Ide o ďalší dôkaz toho, že Rada a Parlament dokážu úzko a rýchlo spolupracovať, keď poľnohospodárstvo EÚ potrebuje urgentnú pomoc. Týmto sme krajinám EÚ poskytli ďalší nástroj, aby mohli počas krízy spôsobenej koronavírusom finančne pomôcť poľnohospodárom. Poďakovanie patrí aj chorvátskemu predsedníctvu v Rade za ich plodnú a priamočiaru spoluprácu,‟ uviedol spravodajca a predseda Výboru EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) Norbert Lins (EPP, DE).

Ďalší postup

Parlamentom schválený text nariadenia, ktorý je výsledkom neformálnej dohody poslancov so zástupcami členských štátov, musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Následne bude nová legislatívna úprava zverejnená v Úradnom vestníku EÚ a ihneď potom vstúpi do platnosti.

Súvislosti

Mimoriadne opatrenie navrhla Európska komisia ako súčasť širšieho balíka opatrení, ktorých cieľom je pomôcť poľnohospodárom a agropotravinárskemu sektoru vysporiadať sa s následkami pandémie ochorenia COVID-19. Výbor EP pre poľnohospodárstvo v snahe urýchliť proces schvaľovania pomoci požiadal plénum, aby sa návrhom zaoberalo v skrátenom legislatívnom konaní – prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices