utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ podporí sýrske obyvateľstvo a úsilie OSN o komplexné a trvalé politické riešenie sýrskeho konfliktu

Na štvrtej bruselskej konferencii o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu sa medzinárodní partneri zaviazali prispieť Sýrii a hlavným krajinám, ktoré poskytujú útočisko sýrskym utečencom, celkovou sumou 6,9 mld. EUR na rok 2020 a ďalšie obdobie. Celková výška príspevku, ku ktorej sa Európska únia zaviazala, je 71 %, alebo 4,9 mld. EUR; 2,3 mld. EUR zo strany Európskej komisie a 2,6 mld. EUR zo strany členských štátov. EÚ je so svojimi členskými štátmi najväčším prispievateľom, ktorý od roku 2011 rieši dôsledky sýrskej krízy podporou vo výške viac ako 20 mld. EUR na humanitárnu, stabilizačnú, rozvojovú a hospodársku pomoc.

Na štvrtej bruselskej virtuálnej konferencii prebiehajúcej od 22. do 30. júna, ktorej spolupredsedala Organizácia Spojených národov, sa zúčastnili všetci významní partneri z viac než 80 krajín a medzinárodných organizácií. Zaoberali sa súčasnou situáciou v Sýrii a okolitom regióne a znovu podporili úsilie OSN o komplexné politické riešenie konfliktu. Zároveň to bola jedinečná príležitosť na dialóg s občianskou spoločnosťou.

Vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Josep Borrell k tomu uviedol: „Takmer desaťročný vojnový konflikt prinútil polovicu sýrskeho obyvateľstva opustiť svoje domovy. Zahynulo viac ako pol milióna ľudí. Celá generácia sýrskych detí nepozná nič iné ako vojnu. Ich budúcnosť a budúcnosť ich krajiny ešte stále držia v zajatí. Európa toto nemôže a nebude ignorovať. Všetci Sýrčania si zaslúžia lepšiu, mierovú budúcnosť. Úlohou dnešného stretnutia, na ktorom sa zúčastnili všetci významní medzinárodní partneri, bolo potvrdiť náš záväzok, že podporíme sýrske obyvateľstvo a úsilie OSN o komplexné a trvalé politické riešenie sýrskeho konfliktu.“

Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič uviedol: „Sýrčania ešte stále žijú v tieni vojnového konfliktu. Humanitárna situácia v Sýrii je naďalej zúfalá, pričom pandémia koronavírusu ďalej prehlbuje potreby najzraniteľnejších komunít. EÚ je odhodlaná pokračovať v poskytovaní pomoci sýrskemu ľudu a hostiteľským komunitám tak dlho, ako bude potrebné.“

Komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi dodal: „EÚ v reakcii na sýrsku krízu prispela sumou 20 mld. EUR, vďaka ktorej sa poskytla pomoc 7 miliónom utečencom a zraniteľným osobám v hostiteľských komunitách. Dnes sme sa zaviazali v tejto podpore pokračovať. V celom regióne EÚ pomáha budovať školy, poskytovať vzdelávanie, vytvárať sociálne záchranné siete, tvoriť pracovné miesta a zabezpečovať makroekonomickú stabilitu na podporu utečencov a hostiteľských komunít. A budeme sa usilovať o hospodárske oživenie regiónu, pomáhať s obnovou po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 a riešiť pretrvávajúce problémy.“

Súvislosti

Od roku 2017 sa na bruselských konferenciách o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu schádza medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie OSN nájsť politické riešenie konfliktu v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2254. Vďaka nim môžu darcovia prispievať k zabezpečeniu životne dôležitej humanitárnej a finančnej podpory sýrskemu obyvateľstvu, ako aj susedným krajinám poskytujúcim útočisko sýrskym utečencom. Konferencie počas „dní dialógu“ umožňujú aj stretnutia zástupcov sýrskych, regionálnych a medzinárodných mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti spolu s tvorcami politík.

Dni dialógu s občianskou spoločnosťou

Viac..  Na Slovensku zvíťazilo PS, najviac preferenčných hlasov získal Ódor nasledovaný Blahom

Počas štyroch priamych prenosov panelových diskusií v rámci „dní dialógu“ (22. – 23. júna) debatovali zástupcovia občianskej spoločnosti a mimovládnych sýrskych, regionálnych a medzinárodných mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti s ministrami a vedúcimi predstaviteľmi s rozhodovacími právomocami z EÚ, OSN, vlád v krajinách susediacich so Sýriou a medzinárodných organizácií. Online diskusie sa venovali úlohe žien, mládeže a občianskej spoločnosti pri formovaní budúcnosti Sýrie; regionálnym riešeniam a obnove v kontexte koronavírusu; podpore a ochrane vysídleného obyvateľstva Sýrie, ako aj okamžitým potrebám vyplývajúcim z humanitárnej krízy.

„Dni dialógu“, z ktorých je ešte stále k dispozícii online záznam, sledovalo vrátane prejavov komisárov Várhelyiho Lenarčiča 35 000 ľudí. Tieto dni boli súčasťou rozsiahleho online konzultačného procesu, ktorý prebiehal v mesiacoch pred konferenciou a počas ktorého sa zhromaždili príspevky od viac ako 1 400 jednotlivcov a organizácií. Odporúčania vyplývajúce z týchto diskusií a konzultácií boli tlmočené spravodajcom mimovládnych organizácií na zasadnutí ministrov.

Sprievodné podujatia

Od 24. do 30. júna sa online uskutočnili viaceré sprievodné podujatia organizované členskými štátmi EÚ, partnerskými krajinami, agentúrami OSN a ďalšími medzinárodnými organizáciami.

Na videokonferencii 29. júna diskutovali vysoký predstaviteľ a podpredseda Josep Borrell a osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen s rozmanitou skupinou zástupcov sýrskej občianskej spoločnosti a sýrskych žien.

Virtuálna výstava EÚ pod názvom „Voices from Syria and the region“ (Hlasy zo Sýrie a okolitého regiónu) približuje životy ľudí zasiahnutých sýrskou krízou a ich mimoriadnu odolnosť a odhodlanie.

V rámci konferencie sa uskutočnili aj dve kultúrne podujatia, ktoré usporiadalo bruselské centrum umenia BOZAR. K dispozícii sú online záznamy koncertu Damast Duo z 24. júna a rozhovoru s vizuálnou umelkyňou Sulafou Hijazi a klarinetistom a skladateľom Kinanom Azmehom z 29. júna o úlohe umenia v konflikte.

Podpora z EÚ v reakcii na sýrsku krízu

Štvrtá bruselská konferencia opätovne potvrdila, že EÚ sa naďalej zaväzuje podporovať Sýrčanov v Sýrii a v regióne a riešiť ich potreby, ako aj potreby ich hostiteľských komunít v susedných krajinách.

Vďaka podpore EÚ bola od roku 2011 miliónom Sýrčanov a hostiteľským komunitám poskytnutá potravinová pomoc či služby v oblasti zdravotnej starostlivosti a ochrany, ako je ochrana detí a predchádzanie násiliu založenému na rodovej príslušnosti. EÚ poskytla pomoc civilnému obyvateľstvu aj v oblasti vzdelávania, spravodlivosti a živobytia. EÚ v Sýrii nepôsobí v spolupráci s režimom ani jeho prostredníctvom. Humanitárna pomoc EÚ je v celej Sýrii k dispozícii v súlade s jediným kritériom, a tým sú potreby. EÚ zároveň podporuje rozvoj silnej občianskej spoločnosti s osobitným dôrazom na úlohu žien a mládeže, ktorú tieto skupiny ako aktéri zmeny pre budúcnosť Sýrie zohrávajú.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices