Miko
Zdroj: Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Horehronskej Heľpe sa mimoriadne darí s eurofondmi

Aj malé obce môžu byť veľmi úspešné v čerpaní európskych fondov. Horehronská Heľpa je toho dobrým príkladom, keďže v poslednom čase dokázala získať päť projektov v celkovej hodnote za viac ako tri milióny EUR. Jedným z týchto projektov bolo aj zateplenie školskej budovy, stavebné úpravy, jej modernizácia a vybudovanie školskej kotolne, čím sa zvýšila efektivita vykurovania a zároveň sa znížilo znečisťovanie životného prostredia. Ďalším z projektov bola čistiareň komunálnych vôd z komunálneho systému Heľpy, v ktorej býva tri tisíc obyvateľov. Novovybudovaná čistiareň zabezpečuje, že do Hrona odteká čistá voda. Ako prvá sa však začala výstavba zberného dvora na triedenie komunálneho odpadu, čím sa Heľpa zradila medzi obce, ktoré už nemajú problém so separovaním odpadu.

Zmodernizovaná kotolňa zároveň pomohla k celkovej rekonštrukcii vykurovacieho systému v škole. Vymenil sa aj kotol a namiesto uhlia sa používa biomasa. Najnáročnejšia však bola celková regenerácia obce spoločne so spomínanou čistiarňou odpadových vôd. V projekte bola zahrnutá aj rekonštrukcia námestia a troch ulíc, nové autobusové zastávky, rekonštrukcia mosta, ale aj vybudovanie nových verejných toaliet. Na to všetko získala obec takmer 3,813 milióna EUR, ktoré tvoria 95 percent oprávnených nákladov. Najdrahšou položkou bola čistiareň odpadových vôd, keďže jej vybudovanie sa vyšplhalo na takmer 1,75 milióna eur. Regenerácia obce bola rovnako finančne náročná a oprávnené náklady boli za takmer 985 tisíc. Heľpa vďaka svojim aktivitám patrí k mimoriadne úspešným žiadateľom o európske dotácie.

Viac..  Eugen Jurzyca o bilancovaní mandátu: Covid pasy - prečo to bol “Meisterstück” EÚ

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices