EU- Japonsko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Intenzívnu spoluprácu EÚ s Japonskom posilní dohoda o bezpečnosti civilného letectva

Európska komisia a Japonsko podpísali dohodu o bezpečnosti civilného letectva, ktorá ešte viac posilní intenzívnu spoluprácu EÚ s Japonskom a podporí konkurencieschopnosť leteckého priemyslu EÚ.

Poldruha roka po nadobudnutí platnosti dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom a začatí vykonávania dohody o strategickom partnerstve podpis dokazuje vzájomnú dôveru a záväzok prehĺbiť naše strategické partnerstvo. Spoločné pravidlá uľahčia spoluprácu európskych a japonských spoločností a znížia administratívnu záťaž pre orgány, čím vytvoria lepšie príležitosti pre investície a posilnia hospodársku prosperitu a rast.

Táto bilaterálna dohoda o bezpečnosti civilného letectva podporí výrobcov výrobkov leteckej techniky z EÚ s cieľom zvýšiť ich obchodný a trhový podiel na japonskom trhu. Bude preto zohrávať dôležitú úlohu pri zotavovaní odvetvia zo súčasnej krízy.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti uviedla: „Dohoda uľahčí nášmu leteckému priemyslu prístup na japonský trh s leteckými výrobkami, čo pomôže tomuto ťažko postihnutému odvetviu zotaviť sa z krízy. Navyše zintenzívňujeme aj spoluprácu medzi EÚ a japonskými leteckými úradmi v záujme ešte vyššej úrovne bezpečnosti civilného letectva a environmentálnej kompatibility.“

Dohoda sa zameriava najmä na uľahčenie obchodu s lietadlami a so súvisiacimi výrobkami. Odstráni zbytočnú duplicitu hodnotiacich a testovacích činností pre letecké produkty, zníži náklady pre orgány a letecký priemysel a podporí spoluprácu medzi orgánmi civilného letectva EÚ a Japonska.

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Dohoda výrazne skráti čas, ktorý výrobcovia leteckých výrobkov potrebujú na získanie schválenia vývozu do Japonska. Zároveň poskytne vyššiu úroveň právnej istoty vrátane práv duševného vlastníctva, čo povedie k väčšej spolupráci medzi spoločnosťami v EÚ a v Japonsku.

Necelý rok po podpísaní partnerstva medzi EÚ a Japonskom pre udržateľnú prepojenosť a kvalitnú infraštruktúru sa prostredníctvom spomínanej dohody posilní aj dopravná prepojenosť v súlade so stratégiou EÚ na prepájanie Európy a Ázie.

Súvislosti

Bilaterálna dohoda o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Japonskom predstavuje ďalší kľúčový úspech stratégie Komisie v oblasti letectva pre Európu, ktorej cieľom je stimulovať rast európskych podnikov, podporovať inovácie a prinášať cestujúcim bezpečnejšie, ekologickejšie a lacnejšie lety.

Ďalšie kroky

Európska únia aj Japonsko budú teraz pokračovať vo svojich príslušných vnútorných postupoch na uzavretie dohody. Dohoda sa od podpisu až do nadobudnutia platnosti vykonáva predbežne.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices