Valean
Komisárka pre dopravu Adina Vălean. PHOTO: © European Union.

Európska únia a Kórejská republika podpísali horizontálnu dohodu v oblasti letectva

Európska únia a Kórejská republika podpísali horizontálnu dohodu v oblasti letectva. V súlade s touto dohodou môžu do Kórejskej republiky lietať všetky letecké spoločnosti z krajín EÚ, ktoré majú s Kórejskou republikou uzavretú dvojstrannú dohodu o leteckých službách. Takéto dvojstranné dohody s Kórejskou republikou uzavrelo dvadsaťdva členských štátov.

Na základe týchto dvojstranných dohôd o leteckých službách môžu medzi konkrétnym členským štátom a treťou krajinou tradične lietať len letecké spoločnosti, ktoré sú vo vlastníctve a pod kontrolou daného členského štátu, alebo štátni príslušníci daného štátu. Uzavretím tejto horizontálnej dohody sa ponúkajú významné príležitosti aj pre ďalšie letecké spoločnosti EÚ, a preto je výhodné pre letecké spoločnosti na oboch stranách.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti uviedla:V čase, keď sa medzinárodná letecká doprava vážne zasiahnutá krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 pomaly začína zotavovať, podpísanie takejto horizontálnej dohody predstavuje nádej, že budúcnosť prinesie väčší počet príležitostí pre služby diaľkovej dopravy smerom na kórejský trh. Zároveň to dokazuje, že medzinárodná spolupráca je hlavným motorom oživenia trhu leteckej dopravy.“

Dôležité je, že k podpisu došlo len niekoľko dní pred videokonferenciou medzi vedúcimi predstaviteľmi EÚ a Kórejskej republiky 30. júna, čo poskytuje vynikajúcu príležitosť na uznanie významu tejto dohody na najvyššej úrovni. Takisto sa očakáva, že vedúci predstavitelia opätovne zdôraznia spoločné odhodlanie nadviazať medzi EÚ a Kórejskou republikou dialóg na vysokej úrovni, ktorý sa bude týkať všetkých druhov dopravy.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Súvislosti

Horizontálna dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou predstavuje ďalší kľúčový výsledok v rámci stratégie Komisie v oblasti letectva, ktorej cieľom je vytvárať rast v prípade európskych podnikov, podporovať inovácie a prinášať cestujúcim bezpečnejšie, ekologickejšie a lacnejšie lety.

Ďalšie kroky

Európska únia a Kórejská republika budú teraz pokračovať vo svojich príslušných vnútorných postupoch na uzavretie dohody.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices