komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko nezmapovalo hluk a nevypracovalo akčné plány v oblasti hluku. Komisia preto postupuje prípad Súdnemu dvoru EÚ

Európska komisia vyzýva Portugalsko a Slovensko, aby dodržiavali kľúčové ustanovenia smernice 2002/49/ES o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku. Hluk spôsobuje ischemickú chorobu srdca, poruchy spánku a kognitívneho systému a stres. Preto sa v pravidlách EÚ o hluku od členských štátov vyžaduje, aby prijali mapy znázorňujúce miesta so škodlivým hlukom vo veľkých aglomeráciách alebo v okolí hlavných železničných tratí, ciest a letísk. Občania a orgány na základe týchto máp určia opatrenia v akčnom pláne na zníženie hluku škodlivého pre zdravie alebo na zabránenie jeho škodlivému účinku. 

Portugalsko stále nevypracovalo strategické hlukové mapy pre päť hlavných ciest (z viac ako 500 takýchto ciest). Takisto ešte nevypracovalo požadované akčné plány v oblasti hluku pre dve aglomerácie (z celkových 6), pre 236 hlavných ciest (z 555) a pre žiadnu z 55 väčších železničných tratí.

Slovensko nevypracovalo akčné plány pre 445 väčších úsekov hlavných ciest (zo 622) a pre žiaden zo 16 úsekov hlavných železničných tratí.

Lehota na zmapovanie vystavenia hluku uplynula v roku 2012 a lehota na vypracovanie akčných plánov v oblasti hluku v roku 2013. Mapy a plány sa následne musia každých päť rokov preskúmať. Hoci portugalské a slovenské orgány podnikli určité kroky na nápravu situácie, pokrok sa dosahuje pomaly. Keďže nie je jasné, kedy možno od Portugalska a Slovenska očakávať úplný súlad, Komisia sa rozhodla postúpiť oba prípady Súdnemu dvoru EÚ.

Súvislosti

Hluk spôsobený cestnou, železničnou a letiskovou dopravou je po znečistení ovzdušia druhou hlavnou environmentálnou príčinou predčasných úmrtí a vystavenie takémuto hluku je čoraz vyššie. Odhaduje sa, že hluk vedie ročne v Európe k 12 000 predčasným úmrtiam a prispieva k 48 000 novým prípadom ischemickej choroby srdca (spôsobenej zúžením srdcových tepien). Takisto sa odhaduje, že 6,5 milióna ľudí trpí ťažkou chronickou poruchou spánku.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Vypracovanie hlukových máp pomáha informovať verejnosť o hladine vystavenia hluku, ktorá môže byť škodlivá pre zdravie. Prostredníctvom verejných konzultácií o akčných plánoch si môže verejnosť takisto overiť, či orgány prijímajú primerané opatrenia na zníženie potenciálne škodlivej hladiny hluku alebo na zabránenie jej škodlivému účinku, a vyjadriť svoj názor.

V súčasnosti prebiehajú voči desiatim ďalším členským štátom EÚ konania o nesplnení povinnosti, ktoré sú v rôznych fázach. Ide o Belgicko, Cyprus, Česko, Nemecko, Španielsko, Grécko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko a Poľsko. Ďalšie návrhy budú závisieť od pokroku, ktorý tieto členské štáty dosiahnu pri dokončovaní máp a plánov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices