Hajsel
Slovenský europoslanec Robert Hajšel. PHOTO: © 2020, European Union-EP.

Slovenský europoslanec Hajšel sa stal spravodajcom Európskeho parlamentu pre Nástroj na podporu platobnej schopnosti

Slovenský poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel sa stal spravodajcom Európskeho parlamentu pre Nástroj na podporu platobnej schopnosti (Solvency Support Instrument), ktorý je súčasťou balíka obnovy EÚ.

Som naozaj veľmi rád, že mi bola prejavená dôvera a budem tentoraz spravodajcom pre ďalší významný nástroj, ktorým poskytneme priamu pomoc – inak zdravým – európskym firmám, ale ťažko zasiahnutým koronakrízou.”

Po úspešnom odhlasovaní legislatívy k Fondu pre spravodlivú transformáciu, ku ktorému bol tieňovým spravodajcom,  bude Robert Hajšel ako člen výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku hlavným spravodajcom výboru pre nový Nástroj na podporu platobnej schopnosti firiem (Solvency Support Instrument), ktorý vychádza z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

„Vážim si, že sa môžem ako jeden z mála poslancov priamo podieľať na formovaní v poradí už druhého z celkovo 12 kľúčových balíkov, ktoré sú súčasťou obrovského európskeho plánu obnovy.

„Pomoc firmám musíme byť schopní poskytnúť čo najskôr, keďže od ich existencie sú závislé pracovné miesta a tým aj osudy miliónov  našich občanov a tak celý proces schvaľovania bude preto skrátený na nevyhnutné minimum a stretnutia výborov  a bilaterálne rokovania budú prebiehať dokonca počas leta.

 Ak všetko pôjde podľa plánu, plénum EP by malo tento nástroj schváliť už na prvej schôdzi v septembri, ktorá by mala byť v prípade priaznivej epidemiologickej situácie  opäť v Štrasburgu.  Spolu s kolegami sme pripravení urobiť všetko pre to, aby bol nástroj funkčný medzi prvými z nových opatrení a to ešte v roku 2020.

 „Verím, že Slovensko bude patriť k skupine krajín, ktorým bude táto pomoc poskytnutá vo výraznejšej miere, keďže nástroj bude dispozícií pre všetky členské štáty s dôrazom na tie krajiny, ktoré boli nielen silno zasiahnuté koronakrízou, ale nie sú zároveň schopné poskytovať takú výraznú štátnu pomoc, ako napríklad Nemecko.“

 „Za dôležité považujem presadiť, aby bola táto pomoc spravodlivo rozdelená medzi všetky členské štáty a nebenefitovali z nej len väčšie a v manažmente európskej pomoci skúsenejšie krajiny. Budem sa snažiť tiež zabezpečiť, aby aj malé a stredné podniky boli o tejto možnosti dostatočne informované a bola im poskytnutá potrebná technicko-poradenská pomoc pri vypracovaní žiadostí o čerpanie z tohto nástroja, keďže práve oni sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky a zamestnávajú viac ako polovicu pracujúcich.

Nástroj je súčasťou plánu obnovy EÚ a má posilniť vlastný kapitál firiem, ktoré pred vypuknutím koronakrízy boli životaschopné.  Cieľom je riešiť problémy, ktorým čelia v dôsledku tejto bezprecedentnej krízy, pomôcť im so znovunaštartovaním, zvýšiť ich odolnosť voči ďalším krízam a zabezpečiť plynulú transformáciu k zelenšej a digitálnejšej ekonomike. Nastroj by mohol byť funkčný už v tomto roku a mal by celkovo kombináciou priameho financovania, spolufinancovania, investovania alebo garantovania investícií aj prostredníctvom Európskej investičnej banky zmobilizovať  prostriedky  v celkovej výške približne 300 miliárd eur.

Viac..  M. Beňová: Oprava výrobku musí priniesť výhodu v podobe úspory peňazí

O dac

Odporúčame pozrieť

R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Európska podpora vodíkového hospodárstva dostane jasnejšie kontúry a z jej využitia môže profitovať aj Slovensko. Výbor Európskeho …

Consent choices