elektrina
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nová revízia usmernení EÚ by mala zaručiť spoľahlivosť dodávok energie a pripojenie každého regiónu v Európe

Poslanci tento týždeň hlasujú o financovaní kľúčových energetických projektov a zlepšovaní uskladňovania energie. Ide o súčasť krokov na dosiahnutie klimatických ambícií EÚ.

Počas júlového plenárneho zasadnutia poslanci hlasujú o uznesení, kde žiadajú revíziu usmernení pre financovanie cezhraničnej transeurópskej energetickej infraštruktúry, aby spĺňala požiadavky klimatickej politiky EÚ.

Uznesenie už 18. februára prijal výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Poslanci tu žiadajú, aby boli usmernenia pre energetické siete zosúladené s cieľmi EÚ v oblasti energetiky a klímy do roku 2030. Tieto usmernenia by mali pomáhať aj dekarbonizácii a energetickej účinnosti.

Poslanci okrem toho hlasujú aj o skladovaní energie v záujme zvýšiť podiel obnoviteľnej energie európskom energetickom mixe. Nové akumulátorové technológie, tepelné skladovanie a zelený vodík by mohli zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov Parížskej dohody a pri zabezpečovaní stáleho zásobovania energiou.

Transeurópske energetické siete (TEN-E)

Cieľom transeurópskych energetických sietí (TEN-E) je prepojiť energetickú infraštruktúru krajín EÚ. V rámci tejto iniciatívy sú určené projekty spoločného záujmu (PCI), kde môžu krajiny spolupracovať na prepájaní energetických sietí. Zároveň sa z TEN-E poskytuje financovanie novej energetickej infraštruktúry.

Viac..  Ch. Lagardová: Inflácia v eurozóne sa zmierňuje, boj ECB sa však neskončil

TEN-E sa momentálne prehodnocujú, aby boli v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Projekty spoločného záujmu
  • Kľúčové infraštruktúrne projekty spájajúce energetické systémy krajín EÚ
  • Jednoduchšie financovanie z Nástroja na prepájanie Európy
  • Cieľom je garantovať dostupné, bezpečné a udržateľné dodávky energie pre všetkých a spolu s tým pracovať na dekarbonizácii v zmysle Parížskej dohody
  • Ich zoznam každé dva roky aktualizuje Európska komisia

EÚ dohliada aj na to, aby mali nepretržité dodávky elektriny a plynu aj v tých najodľahlejších regiónoch. Práve tu môže pomôcť medzištátny tok alebo skladovanie energie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia

EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Európska komisia v pondelok oznámila, že predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci o ďalšie tri mesiace, …

Consent choices