zavlazovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ posúdia vplyv poľnohospodárskej politiky na udržateľné využívanie vody

Keďže poľnohospodári sú hlavnými spotrebiteľmi sladkej vody, Európsky dvor audítorov sa rozhodol posúdiť vplyv poľnohospodárskej politiky EÚ na udržateľné využívanie vody. Audit, ktorý je na začiatku realizácie, bude užitočný pri postupe reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Sladká voda je jedným z našich najcennejších zdrojov. No dvojitá záťaž v podobe hospodárskej činnosti a zmeny klímy spôsobuje čoraz väčší nedostatok vody v celej Európe. Veľký vplyv má na to predovšetkým poľnohospodárstvo. Minimálne štvrtina celkového objemu čerpanej sladkej vody v EÚ sa používa na poľnohospodárskej pôde. Poľnohospodárska činnosť nemá vplyv len na množstvo a dostupnosť zdrojov sladkej vody, ale aj na kvalitu vody, napríklad po znečistení hnojivami a pesticídmi.

„Poľnohospodári patria medzi hlavných odberateľov vody a budú aj medzi prvými, ktorí budú nedostatkom vody zasiahnutí,“ uviedla Joëlle Elvinger, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Cieľom auditu je zistiť predovšetkým to, či sú opatrenia EÚ a jej členských štátov v poľnohospodárstve vhodné a účinné na uplatňovanie a presadzovanie zásad udržateľného hospodárenia s týmto životne dôležitým zdrojom.“

Súčasný prístup EÚ k hospodáreniu s vodou sa odvíja od rámcovej smernice o vode z roku 2000, prostredníctvom ktorej sa okrem iného zaviedli zásady udržateľného využívania vody. Jej cieľom je zabrániť zhoršeniu stavu vodných útvarov a zabezpečiť dobrý kvalitatívny a kvantitatívny stav všetkých vodných útvarov v EÚ.

Viac..  Michal Wiezik: Nedostatok vody zasiahne aj južné oblasti Slovenska

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) zohráva v súvislosti s udržateľnosťou vodných zdrojov dôležitú úlohu. Ponúka určité nástroje, ktoré môžu pomôcť zmierniť tlaky na vodné zdroje, no napríklad sa v rámci nej môže financovať aj zavlažovacia infraštruktúra.

Tento audit zameraný na preskúmanie vplyvu poľnohospodárskej politiky EÚ na udržateľné využívanie vody sme začali realizovať s cieľom prispieť k budúcej SPP.

Audítori posúdia, či politiky EÚ podporujú udržateľné využívanie vody v poľnohospodárstve. Konkrétne preskúmajú či:

  • Európska komisia zahrnula zásady udržateľného využívania vody do pravidiel SPP,
  • členské štáty EÚ tieto zásady uplatňujú a motivujú k udržateľnému využívaniu vody v poľnohospodárstve.

O dac

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Voda sa stáva jedným z najcennejších artiklov v EÚ. VIDEOBLOG

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices