ladovec
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ otvára konzultáciu o ďalších krokoch v politike pre Arktídu

Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť spoločne vyhlásili verejnú konzultáciu o ďalších krokoch v politike Európskej únie pre Arktídu. Táto konzultácia umožní širokú diskusiu o politike EÚ pre Arktídu v súvislosti s novými výzvami a príležitosťami vrátane ambícií EÚ podľa európskej zelenej dohody. Cieľom konzultácie je zozbierať podnety k silných stránkam a nedostatkom existujúcej politiky, aby bolo možné vypracovať aktualizovaný prístup.

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell uviedol: „Problematika Arktídy ako súčasť medzinárodných vzťahov sa neustále vyvíja. Zmena klímy má dramatický vplyv na povahu tohto regiónu a zvyšuje jeho geopolitický význam. Viacero hráčov sa preto začína zaujímať o nové strategické a hospodárske príležitosti na ďalekom severe. Musíme zaručiť, aby Arktída zostala zónou nízkeho napätia a mierovej spolupráce, v ktorej sa otázky riešia prostredníctvom konštruktívneho dialógu. Európska únia musí byť plne vybavená na účinné riadenie novej dynamiky v súlade s našimi záujmami a hodnotami.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius vyhlásil: „Dianie v Arktíde má celosvetový dosah a týka sa nás všetkých. EÚ musí stáť na čele s jasnou a jednotnou politikou pre Arktídu, aby mohla riešiť výzvy, ktoré nás čakajú v nasledujúcich rokoch. Vďaka širokému spektru odborných znalostí a stanovísk, ktoré zozbierame formou spomínanej konzultácie, budeme môcť pre tento región pripraviť solídnu stratégiu.“

Konzultácia pomôže:

i) prehodnotiť úlohu EÚ v oblasti arktických záležitostí;

ii) prehodnotiť tri priority súčasného spoločného oznámenia o integrovanej politike Európskej únie pre Arktídu a činnosti, ktoré z neho vychádzajú, a

Viac..  Šéf európskej diplomacie vyzval spojencov Izraela, aby mu prestali posielať zbrane

iii) identifikovať možné nové oblasti politiky, ktoré treba rozvíjať.

Kľúčovými cieľmi pre arktický región sú boj proti zmene klímy a jej vplyvom a ochrana životného prostredia. Ďalšou prioritou EÚ je podpora udržateľného rozvoja v Arktíde v prospech miestnej populácie vrátane domorodého obyvateľstva. Na to treba neustále zlepšovať naše poznatky o zmenách v arktickom regióne a nájsť udržateľné spôsoby, ako na ne reagovať. Prístup EÚ k otázkam Arktídy sa opiera o vedu, inovácie a silnú podporu multilaterálnej spolupráce.

Súvislosti

Politika EÚ pre Arktídu bola prvýkrát načrtnutá v roku 2008 a odvtedy sa pravidelne aktualizuje. Jej súčasná podoba je zakotvená v spoločnom oznámení z roku 2016. Rada v decembri 2019 vyzvala Komisiu a vysokého predstaviteľa, aby pokračovali v jej vykonávaní a zároveň začali pracovať na jej aktualizácii. Súčasná politika sa zameriava na tri priority: zmena klímy a ochrana životného prostredia Arktídy; udržateľný rozvoj v oblasti Arktídy a v jej okolí a medzinárodná spolupráca v otázkach súvisiacich s Arktídou. Vyhlásená verejná konzultácia bude prebiehať do 6. novembra 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia

Komisia investuje vyše 233 miliónov eur do strategických projektov v oblasti životného prostredia a klímy

Komisia investuje viac ako 233 miliónov EUR do dvanástich nových strategických projektov v celej Európe v …

Consent choices