Dombrovskis
Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo. PHOTO: © European Union.

Nové opatrenia EÚ zjednodušia podnikom získavanie kapitálu na verejných trhoch

Európska komisia prijala balík opatrení na obnovu kapitálových trhov, ktorý tvorí súčasť jej stratégie obnovy Európy po pandémii koronavírusu. Komisia už 28. apríla navrhla balík opatrení v oblasti bankovníctva s cieľom podporiť poskytovanie bankových úverov domácnostiam a podnikom v celej EÚ. Opatrenia majú kapitálovým trhom zjednodušiť podporu európskych podnikov, aby sa mohli pozviechať z krízy. V balíku sa navrhujú cielené zmeny pravidiel kapitálového trhu, ktoré podnietia vyššie investície do hospodárstva, umožnia rýchlu rekapitalizáciu spoločností a zlepšia kapacitu bánk financovať obnovu.

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, povedal:Pokračujeme v našom úsilí a pomáhame občanom a podnikom EÚ, aby zdolali krízu koronavírusu a oživili svoju činnosť. Jednou z možností, ako to dosiahnuť, je zjednodušiť podnikom získavanie kapitálu na verejných trhoch. Vďaka dnešným cieleným zmenám sa podniky ľahšie dostanú k potrebnému financovaniu a k investíciám do hospodárstva. Kapitálové trhy zohrávajú pri obnove zásadnú úlohu. Keby to zostalo len na verejnom financovaní, našim hospodárstvam sa nepodarí dohnať zameškané. Komplexnejší akčný plán činnosti únie kapitálových trhov predložíme v septembri.

Súčasťou tohto balíka sú cielené zmeny nariadenia o prospekte, smernice MiFID II a pravidiel sekuritizácie. Na všetky tieto zmeny sa zameriava pozornosť projektu únie kapitálových trhov, ktorý má za cieľ zlepšiť integráciu kapitálových trhov jednotlivých štátov.

Cielené zmeny režimu prospektu – prospekt obnovy EÚ: ľahko vytvoriť – ľahko pochopiť – ľahko skontrolovať

Prospekt je dokument, ktorý musia spoločnosti sprístupniť investorom pri vydávaní akcií a dlhopisov. Komisia navrhuje vytvoriť prospekt obnovy EÚ v skrátenej forme, ktorý bude určený spoločnostiam etablovaným na verejnom trhu. Tento dočasný prospekt budú môcť spoločnosti ľahko vytvoriť, pre investorov bude jednoducho čitateľný a vnútroštátne orgány ho budú vedieť ľahko skontrolovať. Vďaka nemu by sa prospekty skrátili zo stoviek strán na len 30 strán. To spoločnostiam umožní, aby namiesto ďalšieho zadlžovania navýšili kapitál, napríklad akcie. Druhým súborom cielených zmien nariadenia o prospekte sa chce uľahčiť získavanie finančných prostriedkov bankám, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri financovaní obnovy reálnej ekonomiky.

Cielené zmeny požiadaviek smernice MiFID II na európske firmy

Komisia navrhuje cielene upraviť požiadavky smernice MiFID II, aby sa znížila administratívna záťaž, ktorej čelia skúsení investori v medzipodnikových vzťahoch. Menej skúseným investorom (napríklad domácnosti, ktoré investujú svoje dôchodkové úspory) sa zachová rovnaká úroveň ochrany ako doteraz. Úpravy sa týkajú viacerých požiadaviek, o ktorých sa už hovorilo (počas konzultácie o smernici MiFID a nariadení MiFIR), že sú príliš zaťažujúce alebo že brzdia rozvoj európskych trhov. Vzhľadom na súčasnú krízu je ešte dôležitejšie odstrániť nadbytočnú záťaž a poskytnúť rodiacim sa trhom príležitosti. Komisia preto navrhuje zmeniť požiadavky tak, aby sa dosiahla vysoká miera transparentnosti voči klientom, a pritom sa zachovali vysoké normy ochrany európskych firiem a prijateľné náklady na dodržiavanie. Komisia zároveň otvorila verejnú konzultáciu o zmenách delegovanej smernice MiFID II s cieľom rozšíriť režim prieskumného pokrytia pre eminentov so strednou trhovou kapitalizáciou a dlhopisy. Dobrú úroveň investičného prieskumu potrebujú najmä MSP, aby sa dostatočne zviditeľnili pre nových investorov. Zároveň navrhuje zmenu pravidiel smernice MiFID, ktoré majú vplyv na trhy s energetickými derivátmi. Cieľom návrhu je pomôcť rozvoju trhov s energiou denominovaných v eurách, ktoré sú dôležité pre medzinárodnú úlohu eura, a umožniť európskym spoločnostiam pokryť ich riziká a zároveň zabezpečiť integritu komoditných trhov, najmä v prípade poľnohospodárskych výrobkov.

Viac..  F. Villeroy: ECB má dostatok priestoru na znižovanie úrokových sadzieb

Cielené zmeny pravidiel sekuritizácie

Komisia navrhuje balík opatrení, ktorými sa mení nariadenie o sekuritizácii a nariadenie o kapitálových požiadavkách. Sekuritizácia je nástroj, ktorý banky používajú na zoskupovanie úverov, ich premenu na cenné papiere a predaj na kapitálových trhoch. Cieľom týchto zmien je zjednodušiť využitie sekuritizácie na obnovu, aby mohli banky rozšíriť poskytovanie pôžičiek a odstrániť zo svojich súvah problémové expozície. Treba umožniť, aby banky preniesli časť rizika spojeného s úvermi pre malé stredné podniky na trhy a mohli MSP ďalej požičiavať. Komisia konkrétne navrhuje vytvoriť osobitný rámec na jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu súvah, s ktorými by sa obozretne nakladalo podľa skutočnej miery rizika týchto nástrojov. Okrem toho Komisia navrhuje odstrániť súčasné regulačné prekážky sekuritizácie problémových expozícií. To môže bankám pomôcť, aby znížili mieru problémových expozícií, ktorých objem v dôsledku krízy koronavírusu pravdepodobne narastie. Základ zmien spočíva v rozsiahlych zadaniach a analýzach, ktoré v rokoch 2019 a 2020 zrealizoval Európsky orgán pre bankovníctvo.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices