koronavirus, vedci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia sa zapája do nástroja globálneho prístupu k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 (COVAX)

Európska komisia potvrdila záujem zapojiť sa do nástroja COVAX, ktorý má zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 všade a pre každého, kto ich potrebuje. Komisia v rámci úsilia Tímu Európa zároveň oznámila príspevok vo výške 400 miliónov eur vo forme záruk na podporu nástroja COVAX a jeho cieľov v kontexte iniciatívy Globálna reakcia na koronavírus.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Celosvetová spolupráca je jediným spôsobom, ako poraziť celosvetovú pandémiu. V rámci iniciatívy Globálna reakcia na koronavírus a kampane Globálny cieľ sme svedkami toho, ako sa celý svet zjednotil. Doteraz bolo prisľúbených takmer 16 mld. eur, pričom tí najtalentovanejší výskumníci a organizácie spájajú svoje sily v snahe zabezpečiť vakcíny, testy a liečbu, ktoré budú naším všeobecným a spoločným statkom. Komisia dnes oznamuje príspevok vo výške 400 miliónov eur na nástroj COVAX určený na spoluprácu pri nákupe budúcich vakcín v prospech krajín s nízkymi a so strednými príjmami. Som presvedčená, že nás to priblíži k nášmu cieľu: spoločne poraziť tento vírus.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodáva: „Koronavírus môžeme poraziť len vtedy, ak budeme spolupracovať na celosvetovej úrovni, v duchu solidarity. Potrebujeme inkluzívny medzinárodný prístup a dnešok je dôkazom toho, že Tím Európa – Európska komisia a členské štáty EÚ – je odhodlaný zabezpečiť úspech nástroja COVAX a uľahčiť všetkým ľuďom na svete spravodlivý prístup k vakcíne.“ 

Jutta Urpilainenová, komisárka pre medzinárodné partnerstvá, uviedla: „Len ak zabezpečíme spravodlivý prístup k vakcíne proti ochoreniu COVID-19 na celom svete, ukončíme pandémiu a zaistíme udržateľnú obnovu. Na lepšiu a zdravšiu obnovu je kľúčová spolupráca s našimi partnerskými krajinami.

Cieľom nástroja COVAX pod spoločným vedením Globálnej aliancie pre vakcíny a imunizáciu (GAVI), Koalície pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI) a WHO je urýchliť vývoj a výrobu vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zaručiť každej krajine na svete spravodlivý a rovnocenný prístup.

V rámci spoločného záväzku EÚ (Komisie, členských štátov a európskych finančných inštitúcií, najmä EIB) zmobilizovať zdroje na iniciatívu Globálna reakcia na koronavírus má Komisia v úmysle zmobilizovať až 400 miliónov eur vo forme záruk na podporu nástroja COVAX a jeho základných cieľov, a to v rámci úsilia Tímu Európa. Podrobné podmienky účasti a príspevku EÚ sa vypracujú v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch. Tím Európa je pripravený poskytnúť svoje odborné znalosti a zdroje pri práci v rámci nástroja COVAX s cieľom urýchliť a rozšíriť vývoj a výrobu globálnej ponuky vakcín pre občanov na celom svete, v chudobných aj bohatých krajinách.

Zapojenie EÚ do nástroja COVAX doplní prebiehajúce rokovania EÚ so spoločnosťami zameranými na výrobu vakcín s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu výrobcov vakcín a prispieť tak k celosvetovému úsiliu.

Viac..  Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Kontext:

Európska komisia sa zaviazala zabezpečiť, aby vakcínu dostali všetci, ktorí ju potrebujú, a to kdekoľvek na svete, nielen doma. Nikto z nás nebude v bezpečí, až kým v bezpečí nebudeme všetci. Komisia preto okamžite zareagovala na výzvu WHO k akcii a od 4. mája 2020 vyzbierala takmer 16 mld. eur v rámci celosvetovej iniciatívy za prístup k testom, liečbe a vakcínam proti koronavírusu pre každého a za celosvetovú obnovu s názvom Globálna reakcia na koronavírus.

Ako míľnik v rámci iniciatívy Globálna reakcia na koronavírus spustila MVO Global Citizen 28. mája pod záštitou predsedníčky Ursuly von der Leyenovej globálnu akciu zameranú na všeobecný prístup k cenovo dostupnému očkovaniu, liečbe a testovaniu – kampaň s názvom Globálny cieľ: Spoločne za našu budúcnosť.

Komisia 4. mája takisto navrhla rámec spolupráce s cieľom zosúladiť celosvetové úsilie a urýchliť pokrok v oblasti vývoja vakcín proti koronavírusu, príslušnej liečby a diagnostiky a posilnenia systémov zdravotnej starostlivosti: Akcelerátor prístupu k nástrojom proti COVID-19 (Akcelerátor ACT).

Jeho základom sú tri partnerstvá založené na troch prioritách iniciatívy Globálna reakcia na koronavírus. Združujú priemysel, výskum, nadácie, regulačné orgány a medzinárodné organizácie, aby spolupracovali na všetkých krokoch potrebných na vytvorenie nových nástrojov a riešení – od výskumu až po výrobu a zavedenie.

Nástroj COVAX je pilierom zameraným na vakcíny v rámci mechanizmu Akcelerátor ACT, ktorý predstavuje celosvetovú spoluprácu s cieľom urýchliť vývoj, výrobu a spravodlivý prístup všetkých krajín na svete k testom na COVID-19, príslušnej liečbe a vakcínam.

Nástroj COVAX pod spoločným vedením GAVI, Globálnej aliancie pre vakcíny a imunizáciu (CEPI) a WHO bol uvedený do prevádzky koncom apríla 2020 na podujatí, ktoré spoluorganizovali generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie, prezident Francúzska, predsedníčka Európskej komisie a nadácia Billa a Melindy Gatesovcov. Odvtedy sa EÚ spolu s GAVI, CEPI a ďalšími zúčastnenými krajinami aktívne zapája do vytvárania správy COVAX a jeho finančných nástrojov. Po dnešnom vyjadrení záujmu treba ešte zadefinovať konečné podmienky účasti EÚ.

Cieľom nástroja COVAX je nakúpiť 2 miliardy dávok do konca roka 2021, a to na základe rokovaní s diverzifikovaným portfóliom dodávateľov vakcín, ktoré sa budú týkať rôznych vedeckých technológií, času dodania a cien. Nástroj COVAX je poisťovací mechanizmus, ktorý zníži riziko pre výrobcov, ktorí sa boja investovať bez zaručeného dopytu, a pre krajiny, ktoré sa boja, že nedokážu zabezpečiť prístup k funkčnej vakcíne.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o bilancovaní mandátu: Covid pasy – prečo to bol “Meisterstück” EÚ

Zavedenie COVID certifikátov uľahčilo pohyb po EÚ. Často sú podobné projekty spojené so vznikom novej, …

Consent choices