znecistenie ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Pre znečistenie ovzdušia umierajú každoročne státisíce ľudí. Ministerstvo životného prostredia prichádza s iniciatívou

Podľa Európskej environmentálnej agentúry kvôli znečisteniu ovzdušia každý rok predčasne umiera viac ako 400-tisíc ľudí v Európe. Na Slovensku je to približne 5-tisíc predčasných úmrtí ročne. Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší vedie k srdcovým ochoreniam, rakovine pľúc či ochoreniam dýchacej sústavy, akým je napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc. Znečistenie ovzdušia negatívne vplýva na nervovú sústavu, obličky, pečeň a ďalšie orgány. Znečisťujúce látky v ovzduší dráždia nosovú či ústnu dutinu, oči i pokožku. Časté sú aj bolesti hlavy, závraty a nevoľnosť.

Ministerstvo životného prostredia bude užšie spolupracovať so samosprávami a mimovládnymi organizáciami, aby našlo vhodný spôsob, ako pomôcť tým, ktorých zdravotný stav sa zhoršil kvôli znečistenému ovzdušiu. Osloví aj ďalšie zainteresované inštitúcie a odbornú verejnosť.

Ján Budaj, minister životného prostredia, už niekoľko ráz podčiarkol, že prvoradým cieľom úsilia práce rezortu je ochrana ľudského života a kvality prostredia, v ktorom žijeme.

Neuspokojivá situácia s kvalitou ovzdušia na Slovensku pramení aj v nedostatočnej informovanosti verejnosti. Preto minister Budaj bude zo všetkých síl podporovať rapídne zlepšenie informovanosti o kvalite ovzdušia na Slovensku a v konečnom dôsledku zníženie počtu úmrtí z dôvodu jeho znečistenia: „Chceme lepšiu osvetu a informovanosť. Je dôležité, aby si každý uvedomil, či pôjde do práce na aute s naftovým motorom alebo využije elektromobil, bicykel, prípadne iný ekologický spôsob dopravy, či bude doma používať na vykurovanie domácnosti uhlie, nekvalitné drevo alebo uprednostní ekologickejšiu alternatívu,“  prízvukoval minister Budaj a dodal: „Ide totiž nielen iba o čisté ovzdušie, ale najmä o naše zdravie a životy.“

Viac..  Komisia víta predbežnú dohodu o čistejšom ovzduší v EÚ

O mam

Odporúčame pozrieť

zivotne prostredie, priroda

Europoslanci rozšírili zoznam environmentálnych trestných činov a sankcií

Europarlament schválil nové pravidlá týkajúce sa trestných činov proti životnému prostrediu a súvisiacich sankcií. Nová …

Consent choices