koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

COVID-19: Europoslanci požadujú posilnenie kapacít civilnej ochrany EÚ

Parlament v stredu vyzval na ďalšie posilnenie mechanizmu civilnej ochrany EÚ, ktoré by Únii umožnilo efektívnejšie reagovať na núdzové situácie väčšieho rozsahu, akou je súčasná pandémia.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) dokázal členským štátom pomôcť pri záchrane životov, podporu vo forme koordinácie a pomoci pri činnostiach v oblasti civilnej ochrany im poskytol aj počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Obstarávanie zdravotníckeho vybavenia pre vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti, napríklad pľúcnych ventilátorov, osobných ochranných pomôcok, vakcín, liekov a laboratórneho materiálu, prebiehalo aj prostredníctvom rescEU. Mechanizmus bol aktivovaný aj tento týždeň za účelom doručenia ďalšej pomoci utečencom na ostrove Lesbos po požiari v tábore Moria.

Prebiehajúca pandémia však odhalila limity súčasného nastavenia krízového manažmentu EÚ, a to najmä v prípade, že rovnaká núdzová situácia postihne priveľa členských štátov naraz. Poslanci preto presadzujú posilnenie mechanizmu rescEU s cieľom dosiahnuť, aby členské štáty neboli ani v prípade rozsiahlejších núdzových situácií, akou je aj súčasná pandémia, odkázané len na vlastné zdroje alebo dobrovoľnú pomoc ostatných krajín.

Viac transparentnejšie vynaložených prostriedkov EÚ

Parlament v rámci prebiehajúcich rokovaní s členskými štátmi o budúcom dlhodobom rozpočte a fonde obnovy EÚ podporil návrh Európskej komisie, ktorý počíta s vyčleneným väčšieho objemu financií pre civilnú ochranu EÚ.

Poslanci však požadujú výrazné navýšenie prostriedkov určených na pripravenosť na núdzové situácie, z ktorých by sa mali realizovať nákupy nevyhnutných zariadení, materiálu a ďalšieho vybavenia rescEU. Tieto zdroje by následne mali byť využívané na pomoc členským štátom, ktoré vyčerpajú svoje vlastné kapacity. Cieľom tohto opatrenia je zrýchliť a zefektívniť reakciu EÚ na núdzové situácie väčšieho rozsahu či udalosti, ktorých výskyt je zriedkavý no dopady enormné, akou je aj súčasná pandémia ochorenia COVID-19.

Parlament tiež v záujme zvýšenia transparentnosti pri využívaní prostriedkov EÚ požaduje jasné rozdelenie financií medzi tri piliere mechanizmu: prevenciu, pripravenosť a reakciu.

Plenárnu rozpravu poslancov k posilneniu Mechanizmu civilnej ochrany EÚ si môžete pozrieť zo záznamu tu.

Vyhlásenie spravodajcu

V EÚ potrebujeme viac solidarity. Našimi návrhmi lepšie ochránime a pomôžeme európskym občanom bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú, nakoľko zvyšujeme spolufinancovanie na 100%, zlepšujeme preventívne opatrenia a poskytujeme Komisii možnosť nadobudnúť alebo prenajať si nevyhnutné kapacity. Parlament je pripravený na začatie rokovaní [s Radou (ministrov) EÚ]. Chceme, aby bol mechanizmus pripravený nielen na možnú druhú vlnu pandémie alebo lesné požiare, ale aj na akúkoľvek inú prírodnú alebo človekom spôsobenú katastrofu v budúcnosti,“ vyhlásil spravodajca Nikos ANDROULAKIS (S&D, EL).

Viac..  M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Ďalší postup

Poslanci schválili legislatívne uznesenie pomerom hlasov 617 (za): 52 (proti): 23 (zdržalo sa hlasovania). Parlament je tak pripravený na začatie rokovaní s členskými štátmi o konečnom znení nových pravidiel s cieľom zaistiť, aby bol zreformovaný mechanizmus funkčný už v januári 2021.

Súvislosti

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany bol vytvorený v roku 2013 s cieľom posilniť spoluprácu členských štátov a zlepšiť tak prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy. Pokiaľ rozsah núdzovej situácie presiahne schopnosti členského štátu vyrovnať sa s ňou, prostredníctvom tohto mechanizmu môže požiadať o dobrovoľnú pomoc ďalšie členské štáty.

V roku 2019 bola vytvorená rezerva operačných kapacít na úrovni Únie pod názvom rescEU s cieľom umožniť Únii priamo podporiť členské štáty postihnuté katastrofami, ktoré už vyčerpali svoje vnútroštátne zdroje. Hasičské lietadlá či helikoptéry už v minulosti pomohli členských štátom počas lesných požiarov, povodní, zemetrasení či hurikánov, použité boli aj pri repatriáciách desiatok tisícov občanov EÚ v čase šírenia sa ochorenia COVID-19. Rezerva rescEU tiež členským štátom počas pandémie poskytla pľúcne ventilátory, osobné ochranné pomôcky, liečebné prípravky a laboratórny materiál.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska agentúra pre lieky: Koronavírus je stále hrozbou

Ochorenie COVID-19 zostáva hrozbou, aj keď už nepredstavuje celosvetový stav núdze. Uviedla to v utorok …

Consent choices