dieťa
PHOTO © European Union

M. Beňová: Zabraňovanie zneužívaniu detí si vyžaduje dostatočné finančné a ľudské zdroje

Zaistenie, dodržiavanie a zohľadňovanie práv detí je jednou z primárnych úloh sociálnych politík Európskej únie. Ich ochrana si vyžaduje komplexný prístup a zabezpečenie systémovej pomoci.

Efektívny boj proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí je nevyhnutný. „Zároveň to však nie je jednoduché, nakoľko deti bývajú od páchateľov takýchto trestných činov často existenčne závislé. Majú tiež obmedzenú schopnosť a možnosti ako sformulovať a nahlásiť k akým skutkom voči nim dochádza. Väčšina takýchto prípadov tak stále bohužiaľ nie je orgánom činným v trestnom konaní hlásená,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Či už ide o snahy zabrániť zneužívaniu detí na internete alebo v reálnom živote, v oboch prípadoch je potrebné neustále prehlbovanie vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými krajinami. „Vyplýva to tak z platného európskeho legislatívneho rámca, ako napríklad aj z Dohovoru o právach dieťaťa,“ pripomenula europoslankyňa.

Viac..  Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

Dôkladná prevencia a prísny postih skutkov namierených proti deťom si vyžaduje dostatočné finančné a ľudské zdroje. „Na to je dôležité myslieť aj v súvislosti s aktuálnou prípravou nového programové obdobia,“ uzavrela Monika Beňová. Európsky parlament sa bude problematikou boja proti zneužívaniu a vykorisťovaniu detí zaoberať na dnešnom plenárnom zasadnutí.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices