romovia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Integrácia Rómov: Zintenzívnenie boja proti sociálnemu vylúčeniu a nenávistným prejavom

Európsky parlament vo štvrtok vyzval na ukončenie štrukturálneho protirómskeho zmýšľania, žiada tiež rovnaký prístup Rómov k bývaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti.

Rómovia sú v dôsledku pretrvávajúceho protirómskeho zmýšľania vystavení najvyššej miere chudoby a sociálneho vylúčenia v Európe. Poslanci preto prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 545 (za): 96 (proti): 54 (zdržalo sa hlasovania), vyzvali na podporu inkluzívneho vzdelávania Rómov a ich rozvoja od ranného detstva, ako aj na boj proti ich diskriminácii a segregácii.

Uznesenie s poľutovaním konštatuje, že na vnútroštátnej úrovni sa celková situácia rómskeho obyvateľstva v EÚ nezlepšila, a to čiastočne z dôvodu chýbajúcej politickej vôle. Značná časť Rómov v Európe žije vo veľmi neistých podmienkach a bez ochrany základných ľudských práv, dodáva schválený text.

Parlament preto vyzval Komisiu, aby predložila legislatívny návrh zameraný na boj proti chudobe Rómov a protirómskemu zmýšľaniu, ktorý by mal viesť k zlepšeniu životných a zdravotných podmienok Rómov. Súčasťou návrhu by podľa poslancov mal byť aj plán na elimináciu nerovností v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a vzdelávania či záväzné ciele na zlepšenie začlenenia Rómov.

Prístup k zdravotnej starostlivosti a kompenzácie pre obete nútených sterilizácií

Uznesenie vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na zlepšenie prístupu ku kvalitnej a cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti pre Rómov, a to aj sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, a zakázali všetky formy etnickej segregácie vo všetkých zdravotníckych zariadeniach vrátane pôrodníc. Poslanci tiež vlády krajín EÚ požiadali, aby čo najskôr odškodnili všetky obete nútenej sterilizácie.

Zákaz segregácie na školách

Zaistenie rovnakého štartu do života pre rómske deti predstavuje nevyhnutný krok na prelomenie cyklu medzigeneračného prenosu chudoby, uvádza sa v uznesení, ktoré v tejto súvislosti požaduje odstránenie všetkých foriem školskej alebo triednej segregácie Rómov. Schválený text odsudzuje diskriminačné postupy umiestňovania rómskych detí na školách pre deti s duševným postihnutím, ktoré dodnes pretrvávajú v niektorých členských štátoch EÚ. Parlament v tejto súvislosti vyzval Komisiu, aby naďalej vyvíjala tlak na členské štáty zameraný na odstraňovanie segregácie a aby sa v prípade potreby neváhala obrátiť na Európsky súdny dvor.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Zhoršenie situácie počas pandémie

Uznesenie si všíma, že pandémia ochorenia COVID-19 viedla k zhoršeniu situácie marginalizovaných rómskych komunít, ktorých príslušníci žijú v nehumánnych podmienkach v preľudnených obydliach. Poslanci v tejto súvislosti varujú, že obmedzený prístup Rómov k zdravotnej starostlivosti, pitnej vode, hygiene a potravinám zvyšuje riziko ich nákazy novým koronavírusom.

Vyhlásenie spravodajcu

„EÚ musí urobiť viac pre sociálne začlenenie Rómov. Priveľa rokov neboli opatrenia týkajúce sa Rómov záväzné, a to sa musí zmeniť. Vyzývame členské štáty EÚ, aby oficiálne uznali existenciu protirómskeho zmýšľania, ktoré predstavuje hlavnú príčinu sociálneho vylúčenia Rómov, a prijali legislatívne opatrenia na boj proti nemu,“ vyhlásil spravodajca Romeo Franz (Zelení/EFA, DE).

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ prisľúbila Palestínčanom 1,8 miliardy eur, útok Hamasu to teraz spochybnil

Európska únia na roky 2021 až 2024 prisľúbila celkovo 1,8 miliardy eur subjektom Palestínskej samosprávy. …

Consent choices