lieky, pacient
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

COVID-19: EÚ musí zintenzívniť úsilie o zaistenie dostupnosti liekov

Európsky parlament vo štvrtok vyzval na posilnenie sebestačnosti EÚ v oblasti liekov a zdravotníckeho vybavenia s cieľom zaistiť občanom nepretržitý prístup k cenovo dostupnej liečbe.

Poslanci sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 663 (za): 23 (proti): 10 (zdržalo sa hlasovania), zamerali na príčiny nedostatku liekov v EÚ. Problémy v tejto oblasti, ktoré majú priame negatívne dopady na zdravie a bezpečnosť pacientov a možnosť pokračovať v ich liečbe a ktoré sa po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 ešte zhoršili, si podľa poslancov vyžadujú urýchlené riešenie na úrovni EÚ.

Parlament privítal návrh nového európskeho programu v oblasti zdravia EU4Health a vyzval Európsku komisiu, aby sa v budúcej liekovej stratégii EÚ zaoberala aj zvýšením prístupnosti bezpečných a cenovo dostupných liekov. Exekutíva EÚ by tiež podľa poslancov mala hľadať možnosti, ako obnoviť farmaceutickú výrobu v Únii.

Uznesenie tiež vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh vo forme smernice, ktorá by stanovila minimálne normy pre kvalitné systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch.

Návrat k nezávislosti EÚ v zdravotníckom sektore

EÚ by sa mala prioritne zamerať na podporu domácej výroby základných a strategických liekov a účinných látok, zdôrazňujú poslanci pripomínajúc, že podiel liekov na trhu EÚ, ktoré boli vyrobené za hranicami Únie, predstavuje v súčasnosti až 40%. Mimo EÚ sa vyrába aj približne 60% až 80% chemicky účinných látok, a to najmä v Číne a Indii, dodáva schválený text.

Parlament vyzval Komisiu a členské štáty, aby preverovali priame zahraničné investície do zariadení farmaceutickej výroby, ktoré sú súčasťou kritickej zdravotníckej infraštruktúry v Európe. Podporil tiež zavádzanie finančných stimulov, ktoré by motivovali farmaceutické spoločnosti vyrábať svoje lieky a účinné látky v Európe.

Viac..  EÚ zintenzívnila boj proti rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním

Lepšia koordinácia členských štátov

Poslanci prostredníctvom uznesenia vyzvali členské štáty na vzájomnú výmenu osvedčených postupov v oblasti vytvárania a spravovania zásob. Zákonodarcovia tiež presadzujú vytvorenie koordinovaných stratégií v oblasti zdravia, ktorých súčasťou by malo byť intenzívnejšie využívanie spoločného obstarávania liekov na úrovni EÚ.

Parlament vyzval Komisiu, aby podľa vzoru mechanizmu rescEU vytvorila európsku rezervu liekov strategického významu pre zdravotníctvo. Mala by tak vzniknúť akási európska pohotovostná lekáreň, ktorá by prostredníctvom mechanizmu spravodlivej distribúcie pomáhala riešiť nedostatok liekov v členských štátoch.

Poslanci tiež v snahe uľahčiť obeh liekov medzi členskými štátmi požadujú spružnenie pravidiel týkajúcich sa formátov balenia, postupov opätovného využitia a expiračných lehôt liekov, ako aj používania veterinárnych liekov.

Vyhlásenie spravodajkyne

Verejné zdravie sa stalo geostrategickou zbraňou, ktorá dokáže priviesť celý svetadiel na kolená. Súčasná pandémia odhalila našu závislosť na krajinách mimo EÚ. Musíme premiestniť isté druhy výroby, harmonizovať legislatívu a posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi, aby sme dosiahli vyššiu úroveň solidarity a opätovne nadobudli našu nezávislosť,“ uviedla spravodajkyňa Nathalie Colin-Oesterlé (EPP, FR).

O mam

Odporúčame pozrieť

lieky

Správa EK: aktívne presadzovanie hospodárskej súťaže prispieva k ponuke cenovo dostupných liekov

Európska komisia uverejnila správu, v ktorej uviedla prehľad presadzovania pravidiel EÚ v oblasti antitrustu a …

Consent choices