Poľsko, znak. PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

Rada musí konečne zakročiť v prospech ochrany právneho štátu a menšín, tvrdia poslanci o Poľsku

Nerešpektovanie nezávislosti súdnictva a práv LGBTI osôb poskytujú presvedčivé dôkazy o porušovaní hodnôt EÚ v Poľsku, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament.

Poslanci v uznesení prijatom pomerom hlasov 513 (za): 148 (proti): 33 (zdržalo sa hlasovania) vyjadrili obavy v súvislosti s fungovaním zákonodarného a volebného systému, nezávislosťou súdnictva a ochranou základných práv v Poľsku.

Diskriminácia LGBTI osôb

Plénum v rámci pondelkovej rozpravy diskutovalo aj o situácii LGBTI osôb v Poľsku potom, ako sa viacero obcí, okresov a vojvodstiev vyhlásilo za akési zóny bez LGBT. Poslanci sa Komisie pýtali, či tieto vyhlásenia verejných orgánov môžu predstavovať diskrimináciu v zamestnaní podobne, ako v prípade, o ktorom nedávno rozhodol Súdny dvor EÚ.

Parlament v štvrtkovom uznesení dôrazne odsúdil hromadné zatknutie štyridsiatich ôsmich LGBTI aktivistov dňa 7. augusta 2020, tzv. poľský Stonewall, ako aj spôsob, akým sa so zadržanými osobami zaobchádzalo. Poslanci tiež vyjadrili hlboké poľutovanie nad oficiálnym stanoviskom poľského episkopátu, ktorý požaduje pre LGBTI osoby „konverznú terapiu“.

Zastavenie úpadku demokracie

Poslancov znepokojuje zhoršenie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku od decembra 2017, keď bol Európskou komisiou aktivovaný postup voči poľskej vláde podľa článku 7 Zmluvy o EÚ. Parlament preto vyzval Radu a Komisiu, aby sa zdržali úzkeho výkladu zásady právneho štátu a aby využili postup stanovený v článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ v celom jeho rozsahu na všetky zásady zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ.

Uznesenie si tiež všíma, že posledné formálne vypočutie zástupcov poľskej vlády v Rade sa konalo v decembri 2018. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali Radu, aby vzhľadom na presvedčivé dôkazy konečne konala.

Vyhlásenie spravodajcu

Široká podpora pre túto správu je najlepšou odpoveďou na smiešne obvinenia o ľavicovom sprisahaní. Poľská vláda zabudla, že demokracia nie je o vláde väčšiny, ale o rešpektovaní práva na odlišný názor a o ochrane menšín. Parlament prijal na túto tému desať uznesení a Komisia iniciovala štyri konania pre nesplnenie povinností členského štátu, poľské orgány však naďalej odmietajú dodržiavať európske hodnoty a pokračujú v konaní, ktoré je v rozpore s európskym právnym poriadkom. Je najvyšší čas, aby Rada zmysluplne ukončila konanie na základe článku 7 [Zmluvy o EÚ],‟ vyhlásil spravodajca Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES). Videozáznam jeho tlačovej konferencie je k dispozícii tu.

Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Kľúčové problémy

Obavy v radoch poslancov vyvoláva najmä:

prevzatie právomocí v oblasti revízie ústavy poľským parlamentom v roku 2015, využívanie skrátených legislatívnych konaní, nedávne zmeny vo volebnom zákone a organizácia volieb v čase núdzovej situácie;
rozsiahle zmeny súdneho systému za ostatných niekoľko rokov – od spôsobu menovania sudcov po disciplinárne postupy;
situácia v oblasti slobody prejavu a slobody a plurality médií – a jej dopad na nedávne prezidentské voľby v krajine, stav akademickej slobody a slobody zhromažďovania a združovania sa, ako aj stigmatizácia mimovládnych organizácií ich označením za zahraničných aktérov;
de facto kriminalizácia sexuálnej výchovy a drastické obmedzenie prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva a k núdzovej antikoncepcii, ale aj nenávistné prejavy, verejná diskriminácia a násilie páchané na ženách – vrátane rozhodnutia odstúpiť od Istanbulského dohovoru, či domáce násilie a netolerantnosť voči menšinám a zraniteľným skupinám.

O mam

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v pondelok vyzval Európsku Úniu, aby hľadala riešenia na ochranu …

Consent choices