koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

VÝZVA: Posledná príležitosť stať sa víťazom Ceny EHSV za občiansku solidaritu venovanej boju proti koronavírusu

O cenu, ktorej cieľom je odmeniť jeden projekt z každého členského štátu EÚ a zo Spojeného kráľovstva, sa možno uchádzať už len do 30. septembra.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzýva organizácie občianskej spoločnosti, súkromné spoločnosti a jednotlivcov z Európskej únie a Spojeného kráľovstva, aby prihlásili svoje projekty do súťaže o jeho jedinečnú Cenu za občiansku solidaritu, vyhlásenú v júli ako špeciálnu a jednorazovú náhradu prestížnej výročnej Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť. Zámerom EHSV je odmeniť až 29 projektov, ktorých tvorcovia preukázali bezprecedentnú odvahu a solidaritu v boji proti ochoreniu COVID-19 a jeho ničivým dôsledkom. Každá cena má hodnotu 10 000 EUR: na projekty, ktoré sa realizujú v niektorom členskom štáte, je vyhradených 27 cien, jedna cena je určená na prihlášku zo Spojeného kráľovstva a jedna na projekt s cezhraničným alebo európskym zameraním.

Termín na podávanie prihlášok je 30. septembra 2020 o 12.00 hod. (bruselského času). Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2021 v Bruseli. Na to, aby sa mohli záujemcovia prihlásiť do súťaže, musia mať pobyt alebo sídlo v EÚ. Právo podať prihlášku majú aj obyvatelia Spojeného kráľovstva a jeho spoločnosti a organizácie občianskej spoločnosti. Všetky projekty vrátane tých, ktoré predkladajú ziskové spoločnosti, musia byť výlučne neziskové a z verejných zdrojov nesmú dostávať viac ako 50 % svojich finančných prostriedkov. Iniciatívy musia byť priamo spojené s krízou, konkrétne zamerané na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 alebo na riešenie jej následkov. Má ísť o iniciatívy, ktoré sa už zrealizovali alebo ešte stále prebiehajú. Oprávnené sú aj projekty, ktoré boli vytvorené pred vypuknutím pandémie a ktoré boli prispôsobené tak, aby rýchlo reagovali na nové výzvy.

Úplný popis požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na tejto internetovej stránke: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize/.

VIAC O CENE EHSV ZA OBČIANSKU SOLIDARITU

Tohtoročná cena má špecifickú tému: Občianska spoločnosť proti pandémii COVID-19. Tým, že EHSV túto cenu venuje boju proti koronavírusu a že sa snaží udeliť až 29 cien, chce zvýšiť viditeľnosť projektov a iniciatív, ktoré výrazne prispeli k riešeniu núdzovej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a jej početných a vážnych dôsledkov v každom členskom štáte a v Spojenom kráľovstve. Tým, že do súťaže prizval záujemcov zo Spojeného kráľovstva, chce EHSV preukázať, že sa táto situácia týka nás všetkých a že nemá v úmysle prerušiť vzťahy s občianskou spoločnosťou v tomto bývalom členskom štáte a že – naopak – si želá naďalej s ním udržiavať úzke vzťahy.

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

EHSV ako orgán, ktorý na úrovni EÚ poskytuje mimovládnym organizáciám, odborovým zväzom a organizáciám zamestnávateľov priestor na vyjadrenie názorov, chce týmto spôsobom vyjadriť uznanie európskej solidarite a všetkým, ktorí túto solidaritu prejavujú tým, že bojujú proti koronavírusu s odvahou, odhodlaním a neuveriteľným zmyslom pre zodpovednosť.

Iniciatívy navrhované na cenu sa môžu týkať širokého okruhu tém, ako sú:

  • činnosti spojené so zdravím, zdravotníckym vybavením, zdravotníckymi pomôckami, asistenciou a starostlivosťou,
  • dočasné iniciatívy zamerané na zmiernenie okamžitých následkov krízy spôsobenej koronavírusom a na splnenie naliehavých potrieb cieľových skupín,
  • osobitné opatrenia na pomoc najodkázanejším, najviac znevýhodneným alebo najzraniteľnejším osobám alebo skupinám (vrátane utečencov), na ich ochranu pred samotným ochorením a zmiernenie vplyvu krízy,
  • iniciatívy spojené so situáciou konkrétnych cieľových skupín počas karanténnych opatrení,
  • iniciatívy zamerané na riešenie následkov zdravotnej krízy v oblasti hospodárstva a zamestnanosti,
  • iniciatívy na podporu oživenia európskeho hospodárstva alebo konkrétnych sektorov po pandémii,
  • iniciatívy zamerané na zlepšenie schopnosti reagovať na porovnateľnú budúcu krízu.

O mam

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 …

Consent choices