Vyšehradská skupina ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. PHOTO: MPSR

Minister Mičovský absolvoval rokovania v rámci Vyšehradskej skupiny ministrov poľnohospodárstva

Od júla 2020 predsedá Vyšehradskej skupine ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva Poľsko. Aj preto sa 27. – 28. septembra 2020 dejiskom rokovaní ministrov Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) stalo mesto Poznaň. Tentoraz bolo stretnutie obohatené o ministrov ďalších 7 štátov EÚ: Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko. 

SR zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. Témy ako Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a uplatňovanie nových technológií v poľnohospodárstve v kontexte klimatických výziev dominovali na dvojdňovom oficiálnom stretnutí ministrov krajín Vyšehradskej skupiny V4 + 7. Rokovania k SPP sa uskutočnili v kľúčovom období – pred októbrovou Radou AGRIFISH, na ktorej sa plánuje prijať spoločná pozícia Rady – tzv. Všeobecné smerovanie.

„Koordinácia v tomto kľúčovom období je absolútne nevyhnutná, preto veľmi oceňujem zorganizovanie tohto podujatia, a najmä jeho rozšírenú verziu o 7 krajín EÚ,“ uviedol Ján Mičovský. Krajiny V4 budú musieť aktívne spolupracovať pri riešení dôsledkov pandémie koronavírusu a spolupracovať na obnovení sociálno-ekonomického života v regióne a EÚ. „Z pohľadu SR považujem za kľúčové navýšenie percenta na viazané podpory príjmu, resp. jeho zachovanie minimálne na súčasnej úrovni. Tento nástroj je významný pri zvyšovaní potravinovej sebestačnosti a zachovaní zamestnanosti na vidieku. Vďaka nemu sa dajú podporiť citlivé sektory, ktoré zaznamenávajú v slovenských podmienkach pokles, čo v končenom dôsledku smeruje k pestrejšej druhovej skladbe poľnohospodárskej produkcie,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

„Nemenej dôležité je flexibilnejšie nastavenie ekoschém na úrovni EÚ tak, aby Slovensko mohlo pri ich nastavovaní zohľadniť svoje regionálne špecifiká a neprišlo o zdroje v prípade ich nevyčerpania, nakoľko sú pre členské štáty záväzné, ale pre poľnohospodárov sú naopak dobrovoľné. Pri nesprávnom nastavení ekoschém a následnom prepade financií, by nám totiž peniaze chýbali na podporu produkcie, ako aj na samotné ekoschémy, ktoré sú kľúčové pre naše ciele v environmentálnej oblasti,“ dodal šéf agrorezortu. Pri téme o inováciách Ján Mičovský spomenul význam precízneho poľnohospodárstva, od ktorého si sľubuje nižšie zaťaženie životného prostredia a využívanie dronov – napríklad pri cielenej výžive a ochrane porastov.

Ministri krajín V4+7 prijali na záver Spoločnú deklaráciu k SPP, ktorú chcú predstaviť na októbrovej Rade AGRIFISH.

O mam

Odporúčame pozrieť

V4

30. výročie Vyšehradskej spolupráce: Spoločné projekty sú silným tmelom

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa začiatkom júna …

Consent choices