V4
Ilustračné PHOTO: © European Union.

30. výročie Vyšehradskej spolupráce: Spoločné projekty sú silným tmelom

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa začiatkom júna zúčastnila na slávnostnom otvorení výstavy venovanej 30. výročiu založenia Vyšehradskej skupiny. Výstavu organizovanú Poľskom, predsedníckou krajinou vo Vyšehradskej skupine, v spolupráci s Medzinárodným vyšehradským fondom môžu záujemcovia do konca júna navštíviť v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. V rámci otvorenia výstavy bola zároveň odovzdaná aj Medzinárodná vyšehradská cena za rok 2019 udeľovaná ministrami kultúry krajín Vyšehradskej spolupráce. Laureátom sa stalo slovenské občianske združenie Boiler, ktoré organizuje Vyšehradské filmové fórum.

30. výročie Vyšehradskej spolupráce, ktoré si tento rok pripomíname, je príležitosťou hodnotiť, čo sme dosiahli, vyzdvihnúť najúspešnejšie projekty našej spolupráce v rôznych oblastiach ako je bezpečnosť, kultúra, vzdelávanie, infraštruktúra, energetika, a zamyslieť sa nad vyhliadkami do budúcnosti,“ uviedla štátna tajomníčka. Dodala, že mimoriadne zásluhy tejto spolupráce je potrebné pripísať Medzinárodnému vyšehradskému fondu, ktorý od svojho vzniku v roku 2000 podporuje projekty vo forme grantov, štipendií a rezidenčných pobytov z rôznych oblastí. „Počas svojej existencie fond spracoval viac ako 6 000 grantových projektov a udelil takmer 3 000 štipendií, podporil viac ako 3 400 subjektov realizujúcich projekty vo viac ako 600 mestách krajín Vyšehradskej skupiny,“ ocenila štátna tajomníčka.

Viac..  Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa stretol s predsedom NR SR

V roku 2021 Medzinárodnému vyšehradskému fondu predsedá Slovenská republika. Predsedníctvo rotuje v abecednom poradí mien štátov V4 podľa anglickej abecedy, je ročné a zhodné s kalendárnym rokom. Úlohou predsedníckej krajiny v Medzinárodnom vyšehradskom fonde je koordinovať pozície krajín V4 vo výkonnej agende fondu a procedurálne zabezpečiť zasadnutia jej najvyšších riadiacich orgánov. Medzinárodný vyšehradsky fond, ako jediná inštitúcia Vyšehradskej spolupráce, sídli v Bratislave.

O mam

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices