ženy PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

I. Brocková: Posilnenie postavenia a úlohy žien je základom udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Štátna tajomníčka rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brocková sa zúčastnila na podujatí na vysokej úrovni k 25. výročiu Pekinskej konferencie o ženách. Témou stretnutia počas Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov bolo urýchlenie dosiahnutia rovnosti príležitostí a posilnenia postavenia žien a dievčat.

Vo svojom vystúpení štátna tajomníčka informovala o príprave národných strategických dokumentov na posilnenie postavenia žien ako aj o tom, že SR pripravuje Národný akčný plán implementácie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti. Zdôraznila, že „Slovensko podporuje posilnenie postavenia žien a dievčat aj prostredníctvom projektov rozvojovej spolupráce.“ Štátna tajomníčka poukázala na to, že pandémia COVID-19 ohrozuje pokrok dosiahnutý v oblasti rovnosti príležitostí, a že ženy a dievčatá sú osobitne zraniteľné jej dôsledkami v ekonomickom aj v sociálnom rozmere.

Viac..  Europoslanec Martin Hojsík reaguje na prípadné odvolávanie Ľuboša Blahu

„Posilnenie postavenia a úlohy žien je základom udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja a predpokladom využitia potenciálu ľudstva na vytvorenie skutočne prosperujúcej a mierovej spoločnosti pre všetkých,“ uviedla štátna tajomníčka. Podujatie OSN prvý raz hodnotilo pokrok v agende Pekinskej deklarácie a Akčnej platformy v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices