wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: FB MW.

M. Wiezik: Návrh pre Stratégiu pre lesy EÚ – Cesta vpred je skokom späť

Parlament schválil iniciatívnu správu pre Stratégiu pre lesy EÚ – Cesta vpred (EU Forest Strategy. The way forward). Stratégiu pripravuje a predloží Európska Komisia začiatkom budúceho roka. Má ísť o strategický dokument, ktorý z pozície EÚ vytvorí hospodársky a ekologický lesný rámec, v nadväznosti na Stratégiu na ochranu Biodiverzity, Spoločnú poľnohospodársku politiku a tiež politiky dotýkajúce sa zmeny klímy a obnoviteľných zdrojov energie. Ide o široké rámce, ktoré by mala stratégia náležite reflektovať.

Pozícia europarlamentu zostala v medziach aktívneho využívania lesov, viazania uhlíka v drevených výrobkoch a využitia dreva ako zdroja energie, náhrady plastov a betónu. Hospodárenie je viazané na udržateľnú formu, no ide len o formálnu deklaráciu.

Podľa europoslanca Michala Wiezika je nedostatočne reflektovaná potreba prísnej ochrany lesných ekosystémov a vybraných území, v texte iniciatívy sa nenachádza adresná kritika nelegálnej ťažby, nepriaznivých dopadov lesného hospodárstva na lesné spoločenstvá, silne sa podhodnocuje autoregulačný potenciál lesných ekosystémov. Otázky lesnej biodiverzity, odolnosti a adaptácií na klimatickú zmenu sú riešené laicky a v rozpore s vedeckým poznaním, s váhou kladenou na zachovanie a podporu hospodárskeho prístupu. Táto iniciatíva sa primárne odvíja od nordickej linky, dlhodobo charakterizovanej intenzifikáciou postupov v lesníctve, výsledkom čoho je zvýšená ťažba a zhoršovanie stavu lesov v tomto regióne.

Viac..  Komisia zaregistruje Európsku iniciatívu občanov o zdaňovaní emisií skleníkových plynov

„Návrh s podtitulom Cesta vpred, je kontraproduktívny najmä v čase klimatickej krízy a šiesteho masového vymierania druhov, keď sú prirodzené lesy a ich schopnosť viazať uhlík a podporovať biodiverzitu nevyhnutným predpokladom úspechu. Návrh je skokom späť, žiaľ, v parlamente sa stretol s veľkou podporou,“ tvrdí Wiezik.

O mam

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Komisia investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

Európska komisia investuje 90 miliónov EUR do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: …

Consent choices