Vlajka Holandska PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

Slovensko-holandské partnerstvo sa otvára ďalším oblastiam spolupráce

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa stretla s veľvyslancom Holandského kráľovstva v Slovenskej republike Hendrikom-Cornelisom van der Kwastom. Holandskému partnerovi predstavila pripravované projekty ekonomickej diplomacie a vyzdvihla vynikajúce skúsenosti doterajšej spolupráce Holandska a Slovenska v bilaterálnej oblasti, na pôde Európskej únie, ako aj ďalších medzinárodných organizácií. „Verím, že ak to epidemiologická situácia umožní, budeme môcť naplno rozbehnúť projekty tzv. Inovačných dní a Z regiónov do sveta, ktoré majú aj zástupcom diplomatického zboru akreditovaným na Slovensku priblížiť potenciál slovenského inovačného sektora a jednotlivých regiónov a spoznať tak lepšie Slovensko,“ uviedla štátna tajomníčka.

Holandský veľvyslanec podporil prejavený záujem slovenského rezortu diplomacie o posilnenie spolupráce v oblasti rozvojovej agendy a humanitárnej pomoci. Pre Slovenskú republiku, relatívne mladého donora, je Holandské kráľovstvo inšpiráciou dobrej praxe v angažovaní privátneho sektora a využívaní zdieľanej EÚ spolupráce. Štátna tajomníčka zase veľvyslancovi tlmočila záujem o systematickejší dialóg v rôznych dimenziách agendy rozvojovej spolupráce.

Partneri sa taktiež zamerali na realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals) a OSN Agendu 2030, ktorá predstavuje rámec 17 vzájomne prepojených globálnych cieľov zameraných na budúcnosť ľudstva a našej planéty. K cieľom sa zaviazali pred piatimi rokmi všetky členské štáty OSN, vrátane Slovenska, a rozpracovávajú ich na národné podmienky. Dnešné globálne výzvy ako je zmena klímy, pandémia COVID-19, digitálna transformácia, migrácia a iné, jednoznačne potvrdzujú relevantnosť napĺňania globálnych cieľov. Pre Holandsko i Slovensko ide o jednu z kľúčových oblastí angažovanosti v rámci multilaterálnej spolupráce.

Viac..  Výbor Rady Európy podporil členstvo Kosova; Srbsko to odsúdilo

Na záver stretnutia, aj v kontexte prebiehajúcej diskusie o napĺňaní cieľov na Valnom zhromaždení OSN, odovzdal holandský veľvyslanec symbolicky do rúk štátnej tajomníčky I. Brockovej vlajku cieľov udržateľného rozvoja.

O mam

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices