tv
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia schvaľuje akvizíciu podniku CME spoločnosťou PPF, pôsobia v oblasti nákupu športových vysielacích práv

Európska komisia podľa nariadenia EÚ o fúziách bezpodmienečne schválila navrhovanú akvizíciu podniku Central European Media Enterprises (CME) spoločnosťou PPF Group NV (PPF). Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvoláva žiadne obavy z narušenia hospodárskej súťaže v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

PPF aj CME pôsobia v oblasti nákupu športových vysielacích práv v Česku a na Slovensku a v oblasti predaja reklamného priestoru v Česku. Zároveň obidve spoločnosti pôsobia na odlišných úrovniach televízneho hodnotového reťazca. Spoločnosť CME je aktívna najmä ako veľkoobchodný dodávateľ televíznych kanálov vo viacerých členských štátoch, zatiaľ čo PPF ponúka maloobchodné audio-vizuálne a telekomunikačné služby v Bulharsku, Česku a na Slovensku.

Prešetrovanie Komisie

Komisia počas prešetrovania získala spätnú väzbu od veľkého počtu zákazníkov a konkurentov. Na základe prieskumu trhu dospela k záveru, že oznámená transakcia neovplyvní pozíciu spoločností na príslušných trhoch. Tieto spoločnosti totiž vo všeobecnosti nie sú konkurentmi pri nákupe rovnakých športových práv a existujúci podiel PPF na trhu by sa v dôsledku transakcie zvýšil len v obmedzenej miere. Podobne aj činnosti PPF predstavujú zanedbateľný podiel a pozíciu CME na trhu predaja reklamného priestoru v Česku by významne neposilnili.

Keďže PPF a CME zväčša pôsobia na odlišných úrovniach televízneho hodnotového reťazca, Komisia posudzovala aj to, či by v dôsledku navrhovanej transakcie:

  • spoločnosť PPF mohla brániť prístupu svojich konkurentov ku kanálom CME v Česku alebo ho výrazne obmedzovať. Komisia dospela k záveru, že tieto potenciálne obavy nie sú odôvodnené, pretože distribútori platenej televízie by mali naďalej prístup k obsahu od konkurentov CME a k viacerým alternatívnym kanálom s porovnateľnou programovou skladbou a publikom v Česku. PPF má okrem toho motiváciu zachovať širokú dostupnosť kanálov CME,
  • spoločnosť PPF bránila konkurenčným televíznym kanálom v prístupe k svojej distribučnej platforme v Česku. Komisia zistila, že je to nepravdepodobné, pretože by sa tým znížila kvalita ponuky platenej televízie PPF,
  • spoločnosť CME prestala dodávať televízny reklamný priestor konkurentom PPF v Bulharsku, Česku a na Slovensku. Komisia zistila, že zlúčený subjekt by nebol schopný a ani aby nemal ekonomickú motiváciu prestať dodávať reklamný priestor konkurentom PPF. Takisto zistila, že na trhu zostane dostatok alternatívnych televíznych kanálov s porovnateľným publikom a porovnateľným reklamným inventárom,
  • spoločnosť PPF prestala nakupovať reklamný priestor od konkurentov CME v Bulharsku, Česku a na Slovensku. Komisia zistila, že spoločnosť PPF by naďalej nakupovala reklamný priestor od tretích strán a že prevádzkovateľ televízneho vysielania by mal v každom prípade dostatok ďalších zákazníkov televízneho reklamného priestoru.
Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Preto Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže v EHP, a vec bezpodmienečne schválila.

Podniky a produkty

Spoločnosť PPF má sídlo v Holandsku a je nadnárodnou finančnou a investičnou skupinou, ktorá sa zameriava na finančné služby, spotrebiteľské financie, telekomunikácie, biotechnológie, maloobchodné služby, nehnuteľnosti a poľnohospodárstvo.

CME má sídlo na Bermudách a je spoločnosťou pôsobiacou v oblasti médií a zábavy, ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vykonáva aktivity v oblasti televízneho vysielania a v iných mediálnych odvetviach vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy.

Pravidlá a postupy kontroly fúzií

Transakcia bola Komisii oznámená 1. septembra 2020.

Komisia má povinnosť posudzovať fúzie a akvizície spoločností s obratom presahujúcim určité prahové hodnoty (článok 1 nariadenia o fúziách) a predchádzať koncentráciám, ktoré by významne narušili účinnú hospodársku súťaž v EHP alebo v ktorejkoľvek jeho podstatnej časti.

Prevažná väčšina oznámených fúzií nepredstavuje pre hospodársku súťaž žiadne problémy a po bežnej kontrole sa takéto fúzie schvaľujú. Od okamihu oznámenia transakcie má Komisia vo všeobecnosti 25 pracovných dní na to, aby rozhodla, či fúziu schváli (fáza I) alebo začne hĺbkové prešetrovanie (fáza II).

Ďalšie informácie budú dostupné na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži, a to vo verejnom registri vecí pod číslom veci M.9669.

O mam

Odporúčame pozrieť

namornici, lod

Brusel odmietol fúziu juhokórejských výrobcov plavidiel Hyundai a Daewoo

Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová uviedla, že fúzia by viedla k vyšším cenám lodí …

Consent choices