europsky parlament
PHOTO: © European Union-EP.

Reakcie našich europoslancov: Monitoringu právneho štátu v EÚ a strata prostriedkov za porušovanie hodnôt EÚ

Slovenskí europoslanci reagovali na aktuálne témy v EP: Monitoring právneho štátu v EÚ a strata prostriedkov za porušovanie hodnôt EÚ:

Michal ŠIMEČKA (RE) Keď som na Slovensku po roku 1989 vyrastal, Európska únia pre mňa znamenala slobodný priestor. Taký, kde ľudí za názory nezatvárajú do väzenia (ako môjho starého otca) a nevyhadzujú z práce (ako môjho otca a starú mamu). Dnes však znepokojene sledujeme, že EÚ si vyvinula nebezpečnú toleranciu k autoritárskym vládcom – Maďarsko dnes už len ťažko môžeme označiť za demokratické, v Poľsku sú zas sudcovia vyšetrovaní za rozhodnutia proti vládnej strane. Doterajšie nástroje pre ochranu právneho štátu zlyhali. Nové návrhy ako naviazať európske peniaze na výsledky v monitoringu právneho štátu sú preto tvrdým, ale potrebným krokom, aby naša Únia zostala priestorom slobody a demokracie. Som rád, že som jeden z týchto návrhov mohol pripraviť a pevne verím, že poslúži ako príklad, že aj na Slovensku dokážeme ovplyvňovať politiku celej Európskej únie.

Vladimír BILČÍK (EPP) Ako tieňový spravodajca Šimečkovej správy za najväčšiu politickú skupinu, Európsku ľudovú stranu (EPP), som rád, že sa nám podarilo dohodnúť kvalitný text, ktorý má v europarlamente širokú podporu. Právny štát, fungujúca spravodlivosť a základné slobody sú princípy, na ktorých stojí európsky projekt. Potrebujeme účinný a férový mechanizmus na ich dôsledné monitorovanie v každom členskom štáte EÚ. Zároveň platí, že nesmieme posielať európske finančné prostriedky tam, kde by podporili demontáž právneho štátu, korupciu a porušovanie práv Európanov.

Peter POLLÁK (EPP) Balík Fondu obnovy sa musí dostať k ľuďom. Nevyhnutne potrebujeme podporu na zmiernenie pandémie. Dôležité však je, aby miliardy neboli predmetom zneužívania, balík obnovy musí skončiť v dobrých rukách a nie v rukách korupčných skupín. Je nutné, aby v krátkej dobe v prípade akýchkoľvek podozrení mechanizmus kontroly odhalil pochybenia a vyvodil zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Zodpovedný nemôže byť celý štát, krajina, spoločnosť, ale konkrétne skorumpované osoby, ktoré často na tieto účely zneužívajú politickú moc. Videli sme to u nás na Slovensku počas bývalej vlády, vidíme, čo sa deje v Bulharsku. Ak bude v členskom štáte korupcia, mafiánske prakticky, ak bude mať nefunkčné nezávislé súdnictvo či policajné zložky, alebo budú pošliapavané základné ľudské práva, považujem za správne, aby EÚ pozastavila tok peňazí.

Michal WIEZIK (EPP) Osobne veľmi vítam tzv. Šimečkovu správu o Vytvorení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Členské štáty sa prístupom k EU zaviazali dodržiavať zásady právneho štátu, bohužiaľ, dnes vidíme, že v niektorých krajinách EÚ to už nie je samozrejmosťou. Preto je na mieste takýto mechanizmus, ktorý bude situáciu v členských krajinách monitorovať a priebežne vyhodnocovať.

Robert HAJŠEL (S/D) Vítam akúkoľvek iniciatívu, ktorá by umožnila zriadenie stáleho mechanizmu  monitorovania princípov  právneho štátu, demokracie a občianskych slobôd spravodlivo, pravidelne a  vyvážene vo všetkých členský štátoch. Nikto nebude môcť hovoriť o dvojitom metre alebo diskriminácii. Myslím si ale, že podmienky a celý mechanizmus umožňujúci pozastaviť čerpanie  prostriedkov z európskych fondov v dôsledku porušovania demokratických princípov a právneho štátu treba ešte hlbšie prepracovať. Treba zabezpečiť, že finančné sankcie nezasiahnu občanov a konečných prijímateľov pomoci, ale iba vlády, ktoré sa porušovania dopustili.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Ivan ŠTEFANEC (EPP) Hodnoty ako dodržiavanie zásad právneho štátu, sloboda médií a akademické slobody sú základnými piliermi fungovania Európskej únie. V posledných rokoch sme príliš často svedkami toho, že vlády zneužívajú svoju moc na umlčiavanie novinárov a podporujú korupciu. Musíme sa vrátiť k pravidelnému monitoringu stavu právneho štátu a v extrémnych prípadoch pristúpiť aj k dočasným sankciám.   

Miriam LEXMANN (EPP) Európska únia je vybudovaná na právach a hodnotách, ktoré ju stmeľujú už 70 rokov a na dodržiavanie ktorých je správne dohliadať. Otázkou je, akým spôsobom dosiahnuť, aby mechanizmus, ktorý by mal toto zabezpečovať, bol v takom politickom organizme, akým je Európska únia, nestranný a nebol zneužívaný na ideologický zápas. Zároveň je dôležité, aby sa pri dohľade dodržiaval princíp subsidiarity a neprekračovali sa kompetencie, ktoré členské štáty preniesli na Európsku úniu. Pretože len mechanizmus, ktorý má širokú podporu a dôveru, môže byť skutočne účinný.

Eugen JURZYCA (ECR) Komisia zatiaľ nepreukázala, že je schopná vytvárať rebríčky kvality (napríklad právneho štátu). Jej správa o stave právneho štátu sa podobá skôr na slohovú prácu než na meranie parametrov právneho štátu, na základe ktorého by sa dala úroveň právneho štátu v jednotlivých krajinách dobre porovnávať. Veľmi však podporujem myšlienku porovnávania kvality verejných politík členských štátov v oblasti práva, demokracie, školstva či zdravotníctva, založeného na objektívnych dátach a dobrých metodikách.

Lucia Ďuriš NICHOLSONOVÁ (ECR) Samotné uznesenie síce bez prijatia nadväzujúcej „tvrdej legislatívy“ na jeho vymáhanie nebude mať žiadaný efekt, ale má zopár dôležitých prínosov a preto som ho podporila. Potrebujeme silnejší a širší mechanizmus, ktorý bude mať jasné kritériá a pravidlá aplikácie aj nadväznosť sankcií. Nemôžeme sa neustále spoliehať na niekedy spolitizované ad hoc uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré potom narazia na nezáujem členských štátov. Potrebujeme rovnaký meter, a preto potrebujeme aj jasné kritériá a práve ich vytvorenie očakávam aj od tohto mechanizmu.

Martin HOJSÍK (RE) Právny štát patrí medzi základné princípy a hodnoty na ktorých je postavená Európska únia teda aj Slovenská liberálna demokracia. Je to jeden z pilierov chrániacich našu slobodu. V niektorých členských štátoch, ako je napríklad Maďarsko či Poľsko, žiaľ, vidíme priame ohrozenie liberálnej demokracie hraničiacej s autoritatívnym režimom. Preto som rád, že v tejto veci Európsky parlament koná a podporil správu kolegu Šimečku, ktorý bol pre túto tému spravodajcom.

 

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices