cestovanie, koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Reakcia politiky súdržnosti EÚ na koronakrízu

Komisia v pondelok oznámila prvé predbežné výsledky vykonávania Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+).

Od začiatku krízy a vďaka flexibilite zavedenej v politike súdržnosti EÚ na riešenie dôsledkov pandémie koronavírusu zmobilizovala prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF) investície vo výške viac ako 13 miliárd EUR. Finančné prostriedky EÚ pomohli celoštátnym, regionálnym a miestnym komunitám v boji proti negatívnemu sociálno-ekonomickému vplyvu pandémie koronavírusu.

Celkovo bolo na zdravotnú starostlivosť prerozdelených 4,1 miliardy EUR na nákup nevyhnutných prístrojov a osobných ochranných prostriedkov na záchranu životov. Zmobilizovalo sa 8,4 miliardy EUR prostredníctvom poskytovania grantov, úverov a súboru personalizovaných finančných nástrojov na podporu hospodárstva, a najmä malých a stredných podnikov (MSP), s cieľom prispôsobiť sa kríze. V neposlednom rade sa prostredníctvom ESF poskytlo približne 1,4 miliardy EUR na pomoc ľuďom a záchranu pracovných miest.

V záujme zabezpečenia maximálnej transparentnosti a zodpovednosti dnes Komisia zriaďuje osobitnú webovú stránku k platforme otvorených údajov pre oblasť súdržnosti s cieľom ukázať, ako politika súdržnosti EÚ podporuje členské štáty pri prekonávaní krízy spôsobenej koronavírusom. Vďaka denným aktualizáciám platforma zobrazí všetky informácie týkajúce sa zmien programov, ako aj informácie o tom, na čo idú zdroje a ako sa investujú. Vďaka neustálej aktualizácii bude prehľad platformy každý deň kompletnejší.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová vyhlásila: „Politika súdržnosti je ústredným prvkom boja proti pandémii koronavírusu a zabezpečenia rýchlej obnovy. Výsledky nášho hodnotenia ukazujú, že všetky členské štáty využívajú Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus v prospech občanov, podnikov a sektora zdravotníctva. Od dnešného dňa sú po jednom kliknutí tieto úspešné výsledky jasne viditeľné pre všetkých v našom interaktívnom prehľade o koronavíruse.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas dodal: „Vďaka zjednodušeným pravidlám ukázala politika súdržnosti svoju pridanú hodnotu: spája členské štáty, regióny a mestá EÚ s cieľom chrániť našich občanov, zachovať pracovné miesta a chrániť miestne hospodárstva počas pandémie. Skúsenosť s uľahčeným prístupom k finančným prostriedkom EÚ a zapojenie všetkých úrovní verejnej správy do formovania a realizácie plánov obnovy je neoceniteľná. S cieľom čo najviac využiť každé investované euro a zabezpečiť, aby peniaze smerovali tam, kde je to najviac potrebné, potrebujeme, zabezpečiť, aby súdržnosť bola hlavným nástrojom pre všetky investície EÚ.“

Súvislosti

Viac..  Týždeň v EP: Inflácia, bezpečnosť na cestách, údaje pacientov, aj podpora hudobníkov

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) umožňujú členským štátom využívať dočasné zvýšenie spolufinancovania EÚ až do výšky 100 % a využívať finančné prostriedky politiky súdržnosti na podporu najviac ohrozených sektorov v dôsledku pandémie, ako je zdravotný systém, MSP a trhy práce.

O mam

Odporúčame pozrieť

Vláda schválila návrh koordinácie plnenia a uplatňovania podmienok súdržnosti EÚ

Slovenská vláda v stredu schválila návrh koordinácie plnenia a uplatňovania podmienok súdržnosti Európskej únie (EÚ) …

Consent choices