pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Únia musí stanoviť normy na reguláciu online platforiem, tvrdia europoslanci

Parlament v utorok vyzval na prijatie nadčasových pravidiel pre digitálne služby vrátane online platforiem a trhovísk a záväzný mechanizmus na boj proti nezákonnému obsahu na internete.

Poslanci schválili dve samostatné legislatívne uznesenia vyzývajúce Komisiu, aby sa pri zostavovaní aktu o digitálnych službách, ktorý má byť predstavený v decembri, zamerala aj na odstraňovanie súčasných nedostatkov v online prostredí.

Súčasné pravidlá týkajúce sa digitálnych služieb sa od prijatia smernice o elektronickom obchode pred dvadsiatimi rokmi výraznejšie nezmenili. Pripravovaný legislatívny balík by mal Únii umožniť formovať digitálnu ekonomiku nielen doma, ale aj v zahraničí. EÚ by tak mohla prispieť k nastaveniu noriem pre zvyšok sveta – podobne ako v prípade ochrany údajov.

Prísnejšie pravidlá na boj proti nezákonnému online obsahu

Ustanovenia aktu o digitálnych službách by podľa poslancov mali byť záväzné pre všetkých poskytovateľov digitálnych služieb v tretích krajinách, pokiaľ svoje služby poskytujú aj spotrebiteľom a používateľom v Európskej únii.

Používatelia musia mať možnosť informovať online sprostredkovateľov o potenciálne nezákonnom obsahu alebo aktivitách v online prostredí. To si vyžiada zriadenie záväzného mechanizmu oznamovania a prijímania opatrení, vďaka ktorému by online sprostredkovatelia mohli reagovať rýchlo a proti potenciálne nezákonnému obsahu zakročovať transparentnejšie. Používatelia by zas mali mať možnosť požadovať nápravu prostredníctvom vnútroštátneho orgánu na riešenie sporov.

Parlament žiada, aby sa prísne rozlišovalo medzi nezákonným a škodlivým obsahom. Režim právnej zodpovednosti by sa totiž mal vzťahovať len na nelegálny obsah, ako je definovaný v právnych predpisoch EÚ alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Platformy by na kontrolu škodlivého alebo nezákonného obsahu nemali používať filtre nahrávaného obsahu ani žiadnu formu kontroly obsahu ex ante. Definitívne rozhodnutie o tom, či je daný obsah legálny alebo nie, by mal prijať nezávislý súdny orgán, a nie súkromné podniky, tvrdia poslanci.

Škodlivý obsah, nenávistné prejavy a dezinformácie by sa mali riešiť prostredníctvom povinnosti zvýšenej transparentnosti a podporou mediálnej a digitálnej gramotnosti občanov v súvislosti so šírením takéhoto obsahu.

Bezpečnejší internet pre spotrebiteľov

Podľa Parlamentu by sa zásada „čo je nezákonné offline, je nezákonné aj online“, ako aj zásady ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti používateľov mali stať hlavnými princípmi budúceho aktu o digitálnych službách.

Platformy a online sprostredkovateľské služby by mali zlepšiť odhaľovanie a odstraňovanie nepravdivých tvrdení a boj proti nečestným obchodníkom, ktorí napríklad predávajú falošné zdravotnícke vybavenie alebo nebezpečné výrobky online, k čomu dochádzalo aj počas pandémie COVID-19.

Poslanci okrem toho požadujú zavedenie novej zásady „poznaj svojho zákazníka“, na základe ktorej by boli platformy povinné kontrolovať a zastavovať činnosť podvodných spoločností, ktoré svoje služby využívajú na predaj vlastných nezákonných a nebezpečných výrobkov a obsahu.

Viac..  Summit EÚ je aj skúškou trpezlivosti ostatných lídrov ohľadne konania Orbána

Parlament tiež presadzuje špecifické pravidlá na predchádzanie zlyhaniam trhu zapríčineným veľkými platformami, a nie iba na ich spätné naprávanie. Cieľom je otvoriť trhy novým subjektom vrátane malých a stredných podnikov a startupov. Viac informácií o požiadavkách Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa nájdete tu a tu. Príslušné uznesenie schválilo plénum pomerom hlasov 571 (za): 26 (proti): 94 (zdržalo sa hlasovania).

Menšia závislosť užívateľov od algoritmov

Poslanci tiež presadzujú zvýšenie kontroly používateľov nad online obsahom, ktorý sa im zobrazuje, vrátane možnosti úplne odmietnuť spravovanie obsahu. Podporujú tiež zníženie závislosti užívateľov od algoritmov. Cielená reklama by podľa nich mala byť regulovaná prísnejšie. Uprednostniť by sa mali jej menej rušivé, kontextualizované formy, ktoré si vystačia s menším množstvom údajov a nie sú závislé na predchádzajúcej interakcii používateľa s obsahom. Poslanci vyzvali Komisiu, aby zvážila aj možnosť postupného obmedzovania cielenej reklamy, ktoré by viedlo k jej úplnému zákazu.

Budúci akt o digitálnych službách by mal tiež stanoviť právo na anonymné využívanie digitálnych služieb vždy, keď je to možné. V neposlednom rade by Komisia mala posúdiť možnosti zriadenia európskeho subjektu na monitorovanie dodržiavania nových pravidiel a prípadné udeľovanie pokút. Viac informácií o požiadavkách Výboru pre právne veci nájdete tu a tu. Príslušné uznesenie schválilo plénum pomerom hlasov 637 (za): 26 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania).

Základné práva na internete

Tretie, nelegislatívne uznesenie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa zameriava na oblasť základných práv, schválilo plénum pomerom hlasov 566 (za): 45 (proti): 80 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci v ňom požadujú, aby odstraňovanie obsahu prebiehalo dôsledne, primerane a nediskriminačným spôsobom a aby tak nedochádzalo k ohrozovaniu slobody prejavu a práva na informácie, ale ani súkromia a ochrany údajov. Zákonodarcovia poukazujú na problematickosť takzvaného mikrocielenia založeného na zraniteľnosti ľudí, kritizujú tiež šírenie nenávistných prejavov a dezinformácií a požadujú sprehľadnenie príjmov online platforiem.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia odporúča členským štátom, aby urýchlili správu aktu o digitálnych službách

Komisia uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, aby koordinovali svoju reakciu na incidenty, ktoré môžu zvýšiť šírenie …

Consent choices