benova

M. Beňová: Musíme sa zamerať na znižovanie výdavkov na energiu pre domácnosti aj podnikateľov

Plénum Európskeho parlamentu sa vo štvrtok zaoberalo aj správou o stave energetickej únie. Tohtoročná správa je prvá od prijatia európskej zelenej dohody. Sektor energetiky je pritom kľúčový z hľadiska napĺňania jej cieľov, vrátane perspektívy dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Energetická únia má prispievať k zaisteniu bezpečnosti dodávok energie, k podpore nízkouhlíkového udržateľného hospodárstva či k dosiahnutiu dostupnejších cien energie. „Ide o nástroj na prehlbovanie spolupráce medzi členskými krajinami Európskej únie v prípade využívania energie. Zároveň má pomáhať tým štátom, ktoré sú v tejto oblasti dlhodobo zraniteľné,“ pripomenula europoslankyňa Monika Beňová.

Správa o stave energetickej únie poukazuje na dosiahnutý pokrok, no upozorňuje aj na výzvy, ktoré pred Úniou v nasledujúcom období stoja. Zmeny súvisiace s intenzívnejším využívaním tzv. čistej energie môžu zároveň prispieť k oživeniu európskeho hospodárstva oslabeného krízou spôsobenou pandémiou vírusu COVID-19. „Týka sa to predovšetkým podpory vytvárania nových pracovných miest. Zároveň je potrebné sa zamerať aj na ďalšie znižovanie výdavkov na využívanie energie či už v prípade domácností, ale aj podnikateľských subjektov,“ uzavrela poslankyňa Európskeho parlamentu.

Viac..  Druhá správa o stave digitálneho desaťročia: výzva na posilnenie kolektívnych opatrení na podporu digitálnej transformácie EÚ

O mam

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Európska zelená dohoda: udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov rastlín a pôdy

Komisia prijala balík opatrení na udržateľné využívanie kľúčových prírodných zdrojov, ktorý zároveň posilní odolnosť potravinových systémov …

Consent choices