skola, vzdelavanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ivan Štefanec: Digitálny príspevok umožní udržať vzdelávanie

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) podporuje zavedenie digitálneho príspevku, ktorý by všetkým žiakom a študentom umožnil prístup k dištančnému vzdelávaniu cez internet. Príspevok by mohol byť hradený aj z európskeho Fondu obnovy.
V týchto dňoch sa naplno ukazuje, že množstvo slovenských domácností trpí digitálnou chudobou, teda že nie všetci ich členovia majú prístup na internet a zodpovedajúce zariadenia. V chudobnejších, či viacdetných domácnostiach nie je výuka prakticky vôbec možná. Štát by mal aj týmto deťom pomôcť udržať sa vo výukovom procese. Koncept digitálneho príspevku, ako ho navrhuje pán Branislav Andreánsky a zástupcovia pedagogických združení, je riešením tejto situácie. Bol predstavený aj pánovi ministrovi financií, ktorého sme požiadali o vyčlenenie prostriedkov z Fondu obnovy. Som presvedčený o tom, že každé dieťa si zaslúži prístup ku vzdelaniu a je povinnosťou štátu zabezpečiť ho,“ vyjadril sa Ivan Štefanec.
Viac..  Ťažkosti pri uznávaní odbornej kvalifikácie v iných štátoch EÚ pretrvávajú

O mam

Odporúčame pozrieť

erasmus, cudzie jazyky

Nový Eurobarometer ukazuje pozitívny postoj Európanov k jazykovému vzdelávaniu

Veľká väčšina Európanov (86 %) sa domnieva, že každý by mal hovoriť aspoň jedným cudzím jazykom …

Consent choices