koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vyrovnanie sa s dôsledkami COVID-19 si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a solidaritu

Pod taktovkou Španielska ako predsedníckej krajiny sa 28. a 29. októbra 2020 konalo virtuálne ministerské zasadnutie Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Delegáciu SR viedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková. Členské štáty OECD spolu s medzinárodnými organizáciami a partnerskými krajinami OECD rokovali na tému Cesta k obnove: silná, odolná, ekologická a inkluzívna. Silnejúca pandémia v Európe a v celom svete zvyšuje nevyhnutnosť prediskutovať predstavy o post-pandemickom oživení globálneho hospodárstva a možnostiach medzinárodnej spolupráce pri obnove.

Zasadnutie otvoril generálny tajomník OECD Ángel Gurría a španielsky premiér Pedro Sánchez. Na plenárnom zasadnutí generálny tajomník OECD predstavil strategické orientácie činnosti organizácie v jednotlivých politikách a vytýčil priority na najbližšie obdobie. Následne ministri diskutovali o národnej a medzinárodnej spolupráci pri ceste von z krízy. Počas svojho vystúpenia Ingrid Brocková oznámila zámer vlády SR celoplošne testovať obyvateľov SR. „Súčasná pandémia len zvýraznila štrukturálne problémy, ktorým SR čelí. Slovensko prestalo dobiehať vyspelé ekonomiky v EÚ a potrebuje hĺbkové reformy. Zároveň nemôžeme zabudnúť na pomoc najmä zraniteľným krajinám. Pandémia zasiahla celý svet a medzinárodná spolupráca a solidarita je pri jej potlačení kľúčová. Slovensko sa v rámci svojich kapacít usiluje pomôcť partnerským krajinám v rámci nástrojov rozvojovej pomoci,“ zdôraznila taktiež štátna tajomníčka.

Viac..  Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Plenárnemu zasadaniu predchádzali rokovania v dvoch tematických skupinách. Prvá skupina sa venovala plánom obnovy a integrácii sociálnych a environmentálnych dimenzií do národných programov, ako aj pokračovaniu v podpore udržateľných fiškálnych a menových stimuloch. Slovenská republika bola zastúpená veľvyslancom SR pri OECD Františkom Ružičkom, ktorý informoval o národnej diskusii o pláne obnovy. „Pri implementácii plánu obnovy je kľúčová komunikácia s verejnosťou, podnikateľmi, regionálnou samosprávou. Je to dlhodobý proces a úspech závisí od efektívneho využívania európskych fondov, digitalizácie, zjednodušenia a transparentnosti procesov. Každá kríza je výzvou, ale aj príležitosťou zároveň,“ zdôraznil F. Ružička. Druhá skupina ministrov rokovala o globalizácii a podpore obchodu a investícií v post-pandemickom období.

Členské štáty OECD schválili spoločné vyhlásenie a prijali dôležité výstupy z činnosti OECD.

O mam

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices