Online rokovanie rady Agrifish. PHOTO: MPRV SR

Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybárstvo sa konala online

Pre pandemickú situáciu v Európe sa rokovanie ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) nekonalo v Bruseli, resp. Luxemburgu, ale formou videokonferencie. Slovenský agrorezort zastupoval druhý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Andrej Gajdoš.

Najdôležitejším diskusným bodom z pohľadu SR bola aktuálna situácia na poľnohospodárskych trhoch, kde SR identifikovala okrem zlej situácie na trhu s hovädzím, teľacím a bravčovým mäsom aj negatívnu situáciu na trhu s vínom. Štátny tajomník A. Gajdoš požiadal Európsku komisiu o možnosť využitia výnimočných opatrení, ktoré by zmiernili aktuálnu vážnu situáciu – najmä možnosť reštrukturalizovať vinohrady, a tak posunúť rodivosť novovzniknutých vinohradov – čo by prispelo k dopredaju existujúcich vysokých zásob vína. Tento sektor je výrazne zasiahnutý z dôvodu výpadkov dopytov zo strany segmentu HORECA.

Segment bravčového mäsa je významne zasiahnutý aktuálnou nákazou afrického moru ošípaných. Export tohto mäsa je pozastavený zo strany niektorých tretích krajín, čo spôsobuje tlak na ceny v EÚ.

Keďže sa agrárny sektor nachádza v ťažkej situácii, musíme to zohľadniť aj pri obchodných dohodách. Na prebiehajúcu dohodu s krajinami Mercosur sa preto musíme pozerať v širšom kontexte. Zvýšená environmentálna ambícia EÚ, prechod na trvalú udržateľnosť a dosahy pandémie budú mať dlhodobé následky na konkurencieschopnosť sektora. Preto ho v týchto časoch nesmieme vystavovať ďalšiemu nátlaku,“ uviedol druhý štátny tajomník Andrej Gajdoš.

Rada agroministrov privítala nedávno prijaté závery k očakávanej stratégii EÚ pre lesy, ktorá by mala platiť po roku 2020. Ministri vnímajú očakávané zverejnenie novej stratégie pre lesy ako zásadný krok v kontexte súčasných výziev, akými sú ochrana klímy, zachovanie biodiverzity a rozvoj biohospodárstva. Ministri zdôraznili dôležitosť trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch ako kľúčového konceptu a multifunkčnej úlohy lesov pri riešení spomínaných výziev nielen v európskom, ale i globálnom meradle. Zároveň prízvukovali kľúčovú potrebu vyváženosti budúcej stratégie pre lesy a jej súladu s ostatnými stratégiami a nástrojmi EÚ. Ministri preto apelovali na Európsku komisiu, aby vzala do úvahy závery Rady pri príprave obsahu budúcej stratégie pre lesy.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Bojujeme za našich farmárov. VIDEO

Andrej Gajdoš pozitívne hodnotil, že závery Rady považujú adaptáciu lesov na klimatickú zmenu za jednu z kľúčových oblastí, ktorým sa bude musieť prioritne venovať i očakávaná únijná stratégia pre lesy. „V súvislosti s klimatickou zmenou musia byť ochrana a zvyšovanie odolnostného potenciálu lesov jednou z kľúčových priorít budúcej stratégie pre lesy. Iba zdravé a odolné lesy sú schopné plniť spektrum funkcií a spoločnosti poskytovať celý rad životne dôležitých ekosystémových služieb,“ dodal A. Gajdoš.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rada ministrov vnútra v Bruseli sa niesla v téme migrácie

Na štvrtkovom rokovaní Rady ministrov členských štátov pre vnútorné záležitosti boli hlavnými témami rokovaní samotné …

Consent choices