Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko sa zapojilo do projektu na skvalitnenie mediálneho vzdelania európskych žiakov a študentov

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zapojila do medzinárodného projektu s názvom EduMediaTest, ktorého cieľom je posúdiť schopnosť vysporiadať sa s nástrahami internetu a vyvinúť interaktívny digitálny nástroj na hodnotenie a zlepšenie mediálneho vzdelania medzi európskymi žiakmi a študentmi vo veku od 14 do 18 rokov. V prvej – hodnotiacej fáze projektu žiaci a študenti vyplnia interaktívne dotazníky zamerané na ich schopnosť rozlíšiť spoľahlivé informácie, zistiť skryté záujmy v zdrojoch informácií, identifikovať stereotypy a správať sa zodpovedne v oblasti dodržiavania autorských práv. Dotazník sa tiež zameria na hodnotenie schopností účastníkov vedieť sa zrozumiteľne vyjadrovať. Prvá fáza sa uskutoční vo februári a marci 2021. Druhá fáza projektu sa zameria na vytvorenie interaktívnych vzdelávacích materiálov na odstránenie zistených nedostatkov. Program bude umiestnený na internetovej stránke s voľným prístupom, aby ho učitelia v rámci vzdelávania žiakov a študentov v tejto oblasti mohli využívať.

EduMediaTest je jedným z piatich víťazov poslednej výzvy na získanie finančných prostriedkov od Európskej komisie v rámci programu Mediálna gramotnosť pre všetkých. V rámci tohto programu si Európska komisia kladie za cieľ bojovať proti dezinformáciám a pomôcť občanom kriticky spracovať informácie a obsah, ktoré sa k ním dostávajú prostredníctvom sociálnych sietí. Termín na predloženie interaktívneho programu Európskej komisii je September 2021. Európska komisia ho následne sprístupní inštitúciám v členských štátoch EÚ, za účelom zlepšenia mediálneho povedomia a zručností medzi občanmi Európskej Únie. Projekt koordinuje Katalánska audiovizuálna rada (CAC) v spolupráci s Fakultou komunikačných technológií Univerzity Pompeu Fabra. Okrem Rady pre vysielanie a retransmisiu sa ho zúčastnia partneri z Francúzska, Chorvátska, Portugalska, Grécka a Írska.

Viac..  EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices