miko
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V jednej z najstarších spišských obcí obnovili kaštieľ za eurofondy. Brusel poslal takmer 1,7 milóna EUR

Spišský Hrušov patrí medzi najstaršie spišské obce. Obnovený kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, jednou z troch, ktoré v obci môžeme nájsť. Kaštieľ bol pôvodne stavaný ako renesančný z roku 1956, neskôr v polovici 18. storočia bol upravený do barokového štýlu a začiatkom 19. storočia do klasicistického. Je to dvojpodlažná budova s obdĺždnikovým pôdorysom a trojtraktovou blokovou dispozíciou. V jednej miestnosti sa nachádza renesančný vyrezávaný strop, na kartuši mešternice s letopočtom 1596 a iniciálkami. Pokrývala ju šindľová ťažká manzardová strecha.

V minulosti bol sídlom obecného úradu. Postupne došlo k prestavbe nielen vonkajšej časti, ale aj interiéru. V pôvodnom stave nájdeme vestibul, pracovňu starostu a kanceláriu matriky. Ústredný vestibul je zaklenutý klenbou s lunetami. Po rekonštrukcii sa kaštieľ otvoril verejnosti ako Múzeum regionálnej kultúry Mariaška. Nájdeme v ňom preto dobovú expozíciu a predmety z regionálneho poľnohospodárstva, či regionálneho folklóru. Na jeho obnovu bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1,2 milióna EUR.

Viac..  M. Hojsík a Zvierací ombudsman: vyjadrenie k možnému utrateniu 16 vzácnych šeliem

O red

Odporúčame pozrieť

P. Balík: EÚ si musí zachovať silnú eurofondovú politiku, je to v národnom záujme Slovenska

Ak má byť Európska únia úspešná, musí byť súdržná a silná. Preto je dôležité, aby kohézna …

Consent choices