ludske prava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Poslanci varujú pred zhoršujúcou sa situáciou v oblasti základných práv v EÚ

Európsky parlament zareagoval na správy o stave základných práv v EÚ za roky 2018 a 2019. Poslanci poukázali na mnoho problémových oblastí a vyzvali na odstránenie nedostatkov.

Parlament prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 330 (za): 298 (proti): 65 (zdržalo sa hlasovania), dôrazne odsúdil snahy vlád niektorých členských štátov o oslabenie deľby moci a nezávislosti súdnictva v ich krajinách. Podľa poslancov je v súčasnej situácii mimoriadne dôležité zaviesť mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva.

Uznesenie kritizuje útoky na slobodu, nezávislosť a pluralitu médií a vyzdvihuje demokratickú úlohu novinárov a oznamovateľov. Poslanci vyzývajú členské štáty, aby sa zdržali prijímania právnych predpisov obmedzujúcich slobodu zhromažďovania a zastavili neprimerané a násilné zásahy voči pokojným demonštrantom.

Ochrana znevýhodnených osôb

Znižovanie vládnych výdavkov výrazne postihlo príslušníkov zraniteľných skupín, najmä ženy, osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, deti, migrantov, Rómov a LGBTI+ osoby, konštatuje uznesenie. Parlament v tejto súvislosti požaduje, aby sa pri tvorbe makroekonomických politík brali do úvahy aj sociálne aspekty, aby aj najohrozenejšie skupiny mohli plne využívať svoje sociálne, politické a ekonomické práva. Poslanci tiež upriamujú pozornosť na dôležitosť spravodlivej ekologickej transformácie hospodárstva, na pomoc mladým ľuďom s cenovo dostupným bývaním a na boj proti chudobe detí.

Uznesenie odsudzuje organizované útoky proti rodovej rovnosti a právam žien, a to aj v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a s ním súvisiacich práv. Parlament zdôrazňuje, že ženy majú právo na prístup k moderným metódam antikoncepcie a k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva.

Poslanci dôrazne odsúdili alarmujúci počet prípadov vrážd žien v EÚ, ako aj etnickú segregáciu rómskych žien v zariadeniach zdravotnej starostlivosti o matky. Uznesenie vyzýva členské štáty, aby okamžite zakázali všetky formy etnickej diskriminácie v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a urýchlene odškodnili obete nútenej sterilizácie.

Parlament vyjadril vážne znepokojenie nad správami o násilných zásahoch proti utečencom a humanitárnou situáciou v hotspotoch. Poslanci odsúdili zastrašovanie, zatýkanie a trestné konania proti organizáciám občianskej spoločnosti a jednotlivcom za poskytovanie humanitárnej pomoci migrantom a vyzvali na zavedenie humanitárnych koridorov a humanitárnych víz EÚ.

Viac..  Ivan Štefanec: Boj za slobodu neskončil

Boj proti extrémizmu a zákaz neofašistických skupín a združení

Uznesenie poukazuje na znepokojujúci trend rastúcej všeobecnej akceptácie nenávistných prejavov a všíma si, že rasizmus v rôznych formách prejavujú už nielen extrémisti, ale aj niektorí politickí lídri či členovia vlád členských štátov. Parlament v tejto súvislosti vyzval krajiny EÚ, aby zaviedli účinný zákaz neofašistických a neonacistických skupín a akýchkoľvek združení, ktoré vyzdvihujú a oslavujú nacizmus a fašizmus. Poslanci tiež odsúdili všetky útoky na kresťanov a vyzvali na rovnaké zaobchádzanie s kresťanmi v Európe aj vo svete.

Uznesenie zároveň:

• poukazuje na prepojenie medzi organizovaným zločinom, korupciou a porušovaním základných práv vo viacerých oblastiach (ide napr. o slobodu prejavu, prístup k sociálnym právam, obchodovanie s ľuďmi či zadržiavanie vo väzobných zariadeniach),

• vyjadruje obavu v súvislosti so zmenšujúcim sa priestorom pre nezávislú občiansku spoločnosť v niektorých členských štátoch,

• varuje pred rizikami protiteroristickej legislatívy a odsudzuje zneužívanie právnych predpisov určených na ochranu občanov na potláčanie legálnej opozície a disentu,

• pripomína riziká spojené s využívaním umelej inteligencie a spracúvania osobných údajov za účelom manipulácie správania,

• kritizuje podmienky vo väzniciach a žiada prijatie spoločných noriem EÚ v tejto oblasti, ktoré budú v súlade s medzinárodným právom.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ poukazuje na postupný úpadok základných slobôd v Hongkongu

Situácia v oblasti demokratických princípov a ľudských práv v Hongkongu sa zhoršovala aj v roku …

Consent choices