sliepky, hydina
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Až 77 percent Slovákov podporuje koniec klietkového chovu sliepok

Podľa nového zverejneného prieskumu 77 percent dospelých na Slovensku súhlasí s tým, že by EÚ mala prerozdeliť súčasné poľnohospodárske fondy na podporu odklonu od používania klietok v poľnohospodárstve. Nový prieskum skúma postoje ku klietkovému chovu. Prieskum, realizovaný po odovzdaní úspešnej Európskej občianskej iniciatívy (ECI) Koniec doby klietkovej, taktiež odhalil, že 72 % občanov a občaniek Slovenska súhlasí s tým, že používanie klietok v poľnohospodárstve je kruté voči zvieratám*.

Humánny pokrok a Sloboda zvierat v stredu 9. decembra zverejnili výsledky nového prieskumu realizovaného v septembri a októbri 2020, ktorý skúma postoje občanov a občaniek EÚ k používaniu klietok pri chove zvierat v celej EÚ. Prieskum, ktorý uskutočnil YouGov, si objednali organizácie Compassion in World Farming, Equality Animal, Vier Pfoten International, Humane Society International – Europe, WeMove Europe a World Animal Protection Netherlands.

Tento prieskum verejnej mienky zároveň poskytuje prehľad postojov ľudí na Slovensku k spôsobom, akými EÚ zabezpečuje dobré životné podmienky hospodárskych zvierat a akými prerozdeľuje príslušné poľnohospodárske fondy. Konkrétnejšie výsledky prieskumu ukázali že:

  • *72 % dospelých na Slovensku súhlasí alebo úplne súhlasí s tým, že používanie klietok v poľnohospodárstve je voči zvieratám takto chovaným kruté.

  • 52 % dospelých na Slovensku nesúhlasilo alebo dôrazne nesúhlasilo s tým, že EÚ robí dosť pre zabezpečenie dobrých životných podmienok všetkých hospodárskych zvierat. Okrem toho 17% účastníkov a účastníčok v celej EÚ nevedelo, či EÚ robí dosť pre zabezpečenie dobrých životných podmienok všetkých hospodárskych zvierat.

  • 77% dospelých na Slovensku súhlasilo alebo úplne súhlasilo s tým, že by EÚ mala prerozdeliť súčasné poľnohospodárske fondy na podporu odklonu od používania klietok v živočíšnej výrobe, zatiaľ čo iba 14% účastníkov a účastníčok prieskumu nesúhlasilo alebo úplne nesúhlasilo.

Silvia Čaňová z organizácie Sloboda zvierat uviedla: „Tento nový prieskum poskytuje viac dôkazov o tom, čo vieme už roky: Slovákom a Slovenkám záleží na dobrých životných podmienkach hospodárskych zvierat. A na rozdiel od EÚ si jasne uvedomujú, že cestou vpred je odklon od používania klietok v poľnohospodárstve“.

Európska občianska iniciatíva Koniec doby klietkovej odštartovala 11. septembra 2018 a skončila sa presne o rok neskôr, s celkovým počtom overených podpisov 1 397 113 pochádzajúcich z celej Európy. A minimálnu požiadavku na počet podpisov stanovenú na sedem krajín dokázala splniť až v 18 z nich. Vďaka tomu sa Európska občianska iniciatíva Koniec doby klietkovej stala:

  • 6. Európskou občianskou iniciatívou, ktorá spomedzi 75 zaregistrovaných iniciatív za posledných osem rokov uspela

  • ECI s 3. najvyšším počtom podpisov

  • 1. úspešnou Európskou občianskou iniciatívou v oblasti dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat.

Viac..  Neviete zohnať opravára spotrebičov? Europoslanci prijali smernicu, ktorá to zmení

„Tieto nové výsledky prieskumu pridávajú ďalší silný argument pre okamžitú zmenu, ktorú pre hospodárske zvieratá požadujú občania a občanky EÚ. Už to nie je diskusiou o tom, či by sa EÚ mala odkloniť od klietok, ale o tom, kedy a ako sa tak udeje. Od inštitúcií EÚ očakávame, že urobia správnu vec, ako pre svojich občanov a občianky tak aj pre viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat v celej EÚ“ dodáva Martin Smrek z organizácie Humánny pokrok.

Všetky údaje, pokiaľ nie je uvedené inak, pochádzajú od spoločnosti YouGov Plc. Celková veľkosť vzorky bola 501 dospelých. Zber dát sa uskutočňoval medzi 22. – 23. septembrom 2020. Prieskum sa uskutočňoval online. Údaje boli vážené a sú reprezentatívne pre všetkých dospelých zo Slovenska (vo veku nad 18 rokov).
* Respondenti a respondentky boli požiadaní, aby si pred zodpovedaním otázky prečítali tieto informácie: V Európskej únii (EÚ) je v klietkach, kvôli výrobe potravín, chovaných viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat (napr. sliepky, ošípané, králiky, kačice, husi, teľatá atď.). Niektorí ľudia tvrdia, že uväznenie a obmedzenie prirodzeného pohybu spôsobeného klietkami nie je obhájiteľné. Iní ľudia tvrdia, že klietky sú potrebné pre finančnú efektivitu poľnohospodárstva, pretože to umožňuje chov zvierat vo veľkom rozsahu. Výsledky v rámci celej EÚ nájdete tu.

O mam

Odporúčame pozrieť

vlajka

Eurobarometer ukazuje pozitívne vnímanie hospodárstva a kvality života v regiónoch EÚ

Komisia uverejnila rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni a z ktorého vyplýva, že …

Consent choices