koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

REACT-EU: Ďalších 47,5 miliardy eur pre regióny na riešenie miestnych následkov pandémie

Poslanci v stredu schválili dodatočnú pomoc pre regióny EÚ na riešenie pandémie COVID-19 a jej dôsledkov v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Poslanci odhlasovali uvoľnenie 47,5 miliardy eur v rámci balíka opatrení REACT-EU na zmiernenie bezprostredných následkov krízy spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19 v regiónoch EÚ pomerom hlasov 654 (za): 23 (proti): 17 (zdržalo sa hlasovania).

Pomoc bude k dispozícii prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ, pričom 37,5 miliardy eur sa vyčlení na rok 2021 a 10 miliárd eur na rok 2022. Oprávnené operácie by však mohli byť financované retroaktívne od 1. februára 2020, pričom zdroje bude možné využiť až do konca roka 2023.

Krajiny EÚ budú môcť časť finančných prostriedkov vyčleniť na Európsky sociálny fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj na cezhraničné programy (Interreg). Investície financované z nových prostriedkov by sa mali zamerať na odvetvia, ktoré boli najviac postihnuté hospodárskymi následkami pandémie.

Podrobnosti o obsahu balíka pomoci REACT-EU, na ktorom sa zákonodarcovia EÚ dohodli 18. novembra, sú k dispozícii tu.

Súvislosti

REACT-EU, t. j. iniciatíva pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe, je návrh z dielne Európskej komisie zameraný na riešenie hospodárskych a sociálnych následkov pandémie. Formálne ide o novelu nariadenia o spoločných ustanoveniach, známeho tiež ako všeobecné nariadenie, ktoré predstavuje právny rámec pre politiku súdržnosti počas programového obdobia 2014 – 2020.

Viac..  Lídri niektorých krajín EÚ prídu do Prahy rokovať o muničnej pomoci pre Kyjev

Nová právna úprava nadväzuje na dva predchádzajúce návrhy v oblasti kohéznej politiky (politiky súdržnosti): Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus (CRII+). Obe iniciatívy zmenili pravidlá pre regionálne výdavky s cieľom uľahčiť obnovu Únie po pandémii. Iniciatíva REACT-EU bude financovaná z prostriedkov nástroja na obnovu EÚ pre budúce generácie (NGEU).

O mam

Odporúčame pozrieť

Lídri niektorých krajín EÚ prídu do Prahy rokovať o muničnej pomoci pre Kyjev

Na pozvanie českého premiéra Petra Fialu sa v utorok v Prahe zídu lídri časti krajín …

Consent choices