Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Reakcie slovenských europoslancov na schválenie rozpočtu EÚ

Európsky parlament po prieťahoch schválil rozpočet Európskej únie na najbližších sedem rokov. Prečítajte si reakcie slovenských europoslancov.

Ivan ŠTEFANEC (EPP) Vítam dohodu ako jediný možný výsledok celého tohoto procesu. Víťazmi sme my všetci. Peniaze na boj s krízou sú odblokované a nové pravidlá dodržiavania zásad právneho štátu prinesú väčšiu ochranu pre občanov aj nezávislé inštitúcie od svojvôľe vlád. 

Monika BEŇOVÁ (S/D) Odblokovanie a dosiahnutý kompromis na sedemročnom európskom rozpočte a naň naviazanom ozdravnom fonde obnovy je dobrou správou pre celú Európsku úniu. Členské štáty, výrazne zasiahnuté koronakrízou, sú tak omnoho bližšie k tomu, aby mohli pomôcť svojim ekonomikám opätovne sa postaviť na nohy. V prípade Slovenska bude teraz dôležité, aby vláda pri príprave konkrétnych opatrení konečne prestala ignorovať svojich partnerov, vrátane všetkých členov tripartity, pretože bez ich pomoci a aktívneho zapojenia nebude schopná riešiť výzvy, ktoré pred nami aj v súvislosti s vyrovnávaním sa s dôsledkami pandémie stoja.

Michal ŠIMEČKA (RE) Bez miliárd z Fondu obnovy a rozpočtu EÚ by sme mali obrovský problém obnoviť naše ekonomiky po koronakríze. Napriek tomu bolo správne neustúpiť vydieraniu Maďarska s Poľskom a trvať na silnom mechanizme proti porušovaniu princípov právneho štátu. V tomto hodnotovom spore sme uspeli. Rozpočet aj Fond obnovy prešli, a pokusy o likvidáciu nezávislého súdnictva budú mať za následok obmedzenie kontroly nad eurofondami. Ako hlavný spravodajca pre právny štát a podpredseda tretej najsilnejšej frakcie sa teším, že Európsky parlament v tomto zásadovom postoji zohral kľúčovú rolu.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) Po náročných rokovaniach sa víťazmi označili všetci zúčastnení, ktorí sa dohodli na historicky najvyššom rozpočte pre EÚ. Pribudnúť by nám mali aj spoločné pôžičky, ktorých sme sa roky obávali. Viac ako natešené výkriky by som preto uvítala vyjadrenie obrovského záväzku voči budúcej generácii, keďže členské štáty vždy zaostávali v schopnosti minúť tieto prostriedky efektívne. Úspechom je, že si Európsky parlament v rokovaniach vydupal podmieňovanie eurofondov právnym štátom a ani ostatné štáty sa nezľakli blokády rozpočtu zo strany Maďarska a Poľska.

Peter POLLÁK (EPP) Som zástancom prepojenia finančných prostriedkov EÚ na právny štát, preto som rád, že sa podarilo schváliť dohodu, na základe ktorej bude Únia môcť pozastaviť platby pre členské štáty a to v prípade, ak budú porušovať jej hodnoty, ako aj hodnoty právneho štátu. Eurofondy nemôžu končiť v rukách oligarchov, alebo podporovať korupciu. Ak chce niekto využívať finančné prostriedky EÚ, musí dodržiavať zásady demokracie, ako napríklad nezávislé súdnictvo alebo slobodu médií. Európska únia musí mať zavedený silný kontrolný mechanizmus a členské štáty by mali niesť zodpovednosť. Fondy Únie musia slúžiť občanom a nie mafiánom či oligarchom.

Robert HAJŠEL (S/D) Je dobre, že sme ešte pred Vianocami schválili nielen sedemročný rozpočet EÚ, ale aj záchranný Fond obnovy a tým aj bezprecedentnú sumu finančných prostriedkov pre Slovensko, vďaka ktorým sa môžeme posunúť oveľa ďalej, nielen naštartovať krízou poznačenú ekonomiku, ale aj modernizovať celú spoločnosť, urobiť ju zelenšou, digitálnejšou a najmä odolnejšou. Teraz všetko záleží iba na slovenskej vláde, ako efektívne tieto peniaze využije. Prepojenie čerpania európskych peňazí s dodržiavaním zásad právneho štátu a demokracie za podmienok, ktoré schválili európski lídri považujem za rozumné. Európske fondy, ktoré pochádzajú z daní našich občanov nemôžu byť zneužívané na korupciu alebo podkopávanie demokratických zásad, ale všetky štáty si musia byť rovné a rovnako spravodlivo posudzované.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Michal WIEZIK (EPP) Využívanie mechanizmu právneho štátu je fundamentom fungovania EÚ. Každý členský štát musí rešpektovať a napĺňať princípy demokracie, spravodlivosti a právneho štátu. Preto vyrokovaný kompromis hodnotím ako víťazstvo európskych hodnôt. Uplatnenie princípu právneho štátu môže každý členský štát napadnúť na Európskom súdnom dvore a tým pádom môže prísť k určitému odkladu aplikácie tohto princípu. Môžeme hovoriť o roku, možno dvoch. Podľa vyrokovanej dohody má byť princíp právneho štátu aplikovaný k 1. januáru 2021, záleží teda len na členských štátoch, ktorým právne aspekty nie sú jasné, ako sa k tomuto právu na odvolanie postavia. Každopádne, princíp právneho štátu je správnou cestou, cestou spravodlivosti, demokracie a mieru.

Martin HOJSÍK (RE) Som rád, že došlo ku dohode pri schvaľovaní rozpočtu, no ešte väčšiu radosť mám z toho, že až tretina rozpočtu bude určená na ochranu klímy. To je skvelá správa nielen pre planétu, ale aj pre ľudí na Slovensku, pre ktorých to bude znamenať nové pracovné miesta, zelené obce a mestá, kvalitnejšiu a dostupnejšiu hromadnú dopravu, či modernizáciu budov, a s tým spojené nižšie účty za energie. Musíme si uvedomiť, že to, čo je dobré pre klímu, je dobré aj pre budúcnosť nás všetkých, a to platí aj pri rozpočte.

Vladimír BILČÍK (EPP) Dohodu o európskom rozpočte o previazaní európskych peňazí s princípmi právneho štátu podporujem. V politických vyjednávaniach nedošlo k oslabeniu právne záväzného mechanizmu. Bude platiť, akonáhle vstúpi do platnosti nový rozpočet a ak sa Maďarsko či Poľsko obrátia na Európsky súdny dvor, verím, že rozhodnutie európskeho súdu môže prepojenie ochrany právneho štátu a využitia európskych prostriedkov dokonca ešte posilniť. Dobrou správou je, že európske peniaze z fondu obnovy po koronakríze sa k slovenským občanom dostanú už čoskoro a teraz je dôležité, aby slovenská vláda mala presný plán, ako tieto európske prostriedky využije na modernizáciu slovenskej ekonomiky.

Eugen JURZYCA (ECR) Z dohody na dlhodobom rozpočte EÚ vyplýva, že Únia sa v najbližších troch rokoch výrazne zadĺži. Z prieskumu, ktorý pre mňa realizovala agentúra Focus, zasa vyplýva, že viac ako 58 % ľudí na Slovensku si myslí, že EÚ by si nemala požičať peniaze na riešenie krízy spôsobenou pandémiou Covid-19 a mala by na to používať len peniaze, ktoré má aktuálne k dispozícii. Aj preto budem ďalej tlačiť na to, aby boli peniaze z rozpočtu EÚ minuté čo najefektívnejšie. Budem tlačiť na transparentnosť plánov obnovy, aby sa krajiny mohli navzájom inšpirovať reformami, a tiež budem presadzovať väčšiu flexibilitu Fondu obnovy a odolnosti, aby vlády členských štátov mohli peniaze z tohto fondu použiť na vykrytie politických nákladov spojených so zavádzaním reforiem.

Miroslav ČÍŽ (S/D) Nie som zasadne proti, ale mám isté výhrady ku štruktúre. Sme v situácií kde sa Rada dohodla a my sme pod tlakom termínu. Musíme teda viacročný finančný rámec schváliť. Chcem ale podotknúť, že so záverov Rady som bol dokonca prijemne prekvapený.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices