cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Cestovanie pred Vianocami: Krátkodobé výjazdy na letiská, uznanie antigénových testov a zmena pri deťoch

„Od soboty bude platiť niekoľko noviniek týkajúcich sa hraničného režimu a cestovania. Od piatka, 18. decembra 2020, budú umožnené krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate. Taktiež sa zvýši veková hranica pre povinnosť testovania detí zo 7 na 10 rokov. Spolu s Rakúskom a Českom zároveň intenzívne pracujeme na vzájomnom uznávaní antigénových testov. S Rakúskom už máme recipročnú dohodu, v prípade Česka ešte čakáme na reakciu.“

Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 17. decembra 2020, v súvislosti so zverejnením nových opatrení vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.

Osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky sú však podľa novej vyhlášky povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať sa od 18. decembra 2020 cez formulár na webe https://naletisko.mzv.sk/ a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov EÚ, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby. Rezort diplomacie SR upozorňuje, že vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov.

„Čo sa týka dohody o vzájomnom uznávaní nielen RT-PCR testov, ale aj antigénových testov na COVID-19, s Rakúskom už Slovensko takúto dohodu má, v prípade Česka ešte čakáme na reciprocitu z ich strany. V praxi to teda bude znamenať, že občania SR budú môcť už nielen s RT-PCR testom, ale aj s antigénovým testom nie staršími ako 72 hodín, vykonaným v našich laboratóriách, resp. mobilných odberových miestach, teda tzv. MOM-kách, cestovať do Rakúska a perspektívne aj do Česka. A rovnako to bude platiť aj pri ceste na územie SR, v prípade RT-PCR či antigénového testu vykonaného na území Rakúska alebo Česka nie staršieho ako 72 hodín,“ vysvetlil Martin Klus.

Štátny tajomník zároveň pripomína, že rezort diplomacie SR si plne uvedomuje vážnosť pandemickej situácie, a preto naďalej vyzýva občanov, aby cestovali iba v naozaj nevyhnutných prípadoch. MZVEZ SR taktiež upozorňuje verejnosť na novú vyhlášku Rakúskej republiky, ktorá zavádza povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska. Túto povinnú karanténu však možno predčasne ukončiť, a to najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska a len na základe preukázania sa negatívnym RT-PCR-testom alebo aj antigénnym testom nie starším ako 72 hodín.

Nová rakúska vyhláška zahŕňa aj niekoľko výnimiek. Sezónni pracovníci, osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov či ošetrenia (spolu s jednou sprevádzajúcou osobou), ako aj opatrovateľky či opatrovatelia pracujúci v 24-hodinových turnusoch v rodinách, majú výnimku z ustanovenia o povinnej karanténe, ale za podmienky preukázania sa pri vstupe do Rakúska negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

„Povinnosti karantény, ako aj povinnosti preukázať sa pri vstupe negatívnym testom na COVID-19 sú zo strany Rakúska úplne zbavení pendleri (okrem vyššie uvedenej kategórie opatrovateľov), študenti (prezenčná forma), pendleri z rodinných dôvodov alebo z dôvodu návštevy životného partnera, ďalej osoby tranzitujúce cez Rakúsko či opúšťajúce Rakúsko (napríklad cestou z letiska Schwechat) pod podmienkou, že to bude bez zbytočného zastavovania, ako aj príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci či vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdnej alebo úradne nariadenej povinnosti,“ priblížil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Na tomto odkaze na stránke MZVEZ SR nájdu občania potrebné vzory potvrdení a tlačív, vrátane prehlásenia o tranzite či potvrdenia pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania, ktoré si pred cestou do Rakúska môžu voľne stiahnuť. Čo sa týka návratu na územia Slovenska, keďže od 16. novembra 2020 je Rakúsko zaradené na zoznam tzv. rizikových „červených“ krajín, treba sa pri návrate z Rakúska na Slovensko riadiť podmienkami návratu do SR, platnými od 18. decembra 2020 v zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR.

„Navyše, od 8. decembra 2020 majú tzv. pendleri a ďalšie osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania, tiež povinnosť preukázať sa na hraniciach negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom na COVID-19 nie starším ako 14 dní vykonaným na Slovensku alebo aj v krajinách Európskej únie,“ pripomenul štátny tajomník Martin Klus.

Kontroly na hraniciach vykonáva polícia SR námatkovo. Odporúčame občanom, aby si pred návratom do SR vždy podrobne preštudovali aj aktuálne informácie na stránke http://www.korona.gov.sk/. Informácie spojené s cestovnými odporúčaniami a obmedzeniami priebežne aktualizuje na webovej stránke ministerstva. Platné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 pre územie SR sú uvedené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o bilancovaní mandátu: Covid pasy – prečo to bol “Meisterstück” EÚ

Zavedenie COVID certifikátov uľahčilo pohyb po EÚ. Často sú podobné projekty spojené so vznikom novej, …

Consent choices