Andrej Gajdoš, štátny tajomník MPaRV SR. PHOTO: MPaRV SR

Štátny tajomník Andrej Gajdoš zastupoval agrorezort v Bruseli. Výživové hodnoty na obaloch nedoriešili

Druhý štátny tajomník Andrej Gajdoš sa zúčastnil na poslednom zasadnutí Rady AGRIFISH v rámci nemeckého predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa končí záverom tohto roka. Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) sa konala v dňoch 15.-16. decembra 2020 v Bruseli.

Andrej Gajdoš ocenil vykonanú prácu predsedníctva za ostatných šesť mesiacov, najmä skutočnosť, že sa podarilo dosiahnuť všeobecný prístup k reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Práve analýze pokroku SPP bola venovaná aj obedná diskusia ministrov. Virtuálne sa prítomným prihovorila aj predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen, ktorá zdôraznila: „Reformou SPP sa nám môže podariť dosiahnuť bezpečný príjem pre európskych poľnohospodárov a prosperujúcu prírodu, ktorá zaisťuje ich živobytie, chráni pred klimatickými katastrofami a zaisťuje dostatok bezpečných a zdravých potravín.“ 

Rokovania, ktoré sa momentálne odohrávajú medzi tromi inštitúciami, sú veľmi náročné – Európsky parlament, Rada a Komisia majú rozličný pohľad na jednotlivé prvky reformy. „Dohoda sa bude dosahovať len veľmi ťažko. Nateraz sa hovorí o máji budúceho roka. Skorý termín je pre nás kľúčový, keďže pri tvorbe strategických plánov SPP je potrebné vychádzať zo schválenej európskej legislatívy,“zdôraznil Andrej Gajdoš.

V tejto súvislosti štátny tajomník požadoval „zachovať minimálne 15 % na podporu citlivých sektorov v rámci viazaných priamych platieb a pri stropovaní nemôžeme súhlasiť s návrhom parlamentu na odrátanie iba 50 % miezd. Z dôvodu množstva neznámych je taktiež zložité v tomto stave pristúpiť k ďalšiemu zvýšeniu ambície pri ekoschémach. Ak nebudú efektívne využité, nedosiahneme ani zlepšenie stavu životného prostredia a zároveň ohrozíme stabilný príjem poľnohospodárov“.

Andrej Gajdoš celkovo trval na potrebe pridržiavania sa všeobecného prístupu Rady k reforme SPP v trialógoch. Rokovanie sa venovalo aj téme dobrých životných podmienok zvierat, kde Slovensko spoločne s ostatnými členskými štátmi jednomyseľne odsúhlasilo závery Rady k jeho označovaniu.

Viac..  EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Štátny tajomník uviedol: „Spoločná značka by sa mala uplatňovať v rámci EÚ za rovnakých podmienok. Pokiaľ ide o to, či by mal byť tento systém dobrovoľný alebo povinný, nateraz sa prikláňame skôr k dobrovoľnosti. Musíme myslieť aj na spotrebiteľa, pretože bez jeho záujmu o takýto produkt, celý tento systém nemá význam. Aktuálne máme už viaceré EÚ značky a obávam sa, že zvyšovaním ich počtu na obale produktu môžeme zmiesť spotrebiteľa.“ S týmito slovami súhlasilo aj samotné predsedníctvo. A. Gajdoš zároveň uviedol, že z tohto systému by nemali byť vynechané ani prípady, keď je zviera vychované v jednom členskom štáte a zabité v inom. Takýto chovatelia a spracovatelia by nemali byť znevýhodnení.

Na Rade sa nepodarilo jednomyseľne prijať politický odkaz k označovaniu výživovej hodnoty na prednej strane balenia, nutričným profilom a označovaniu pôvodu, keďže s ním nesúhlasilo Taliansko, Grécko a Česká republika. Nosnou témou Rady boli rokovania o rybolovných kvótach, kde dominuje neistota vyplývajúca z pretrvávajúcich rokovaní s UK o Brexite. Rokovania v čase zverejnenia tlačovej správy ešte neboli ukončené.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rada ministrov vnútra v Bruseli sa niesla v téme migrácie

Na štvrtkovom rokovaní Rady ministrov členských štátov pre vnútorné záležitosti boli hlavnými témami rokovaní samotné …

Consent choices