koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia schválila slovenskú schému na podporu nepokrytých fixných nákladov spoločností

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 100 miliónov EUR na podporu spoločností postihnutých pandémiou koronavírusu. Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci. V rámci schémy bude mať podpora podobu priamych grantov.

Verejná podpora bude otvorená pre spoločnosti pôsobiace vo všetkých odvetviach (okrem primárneho poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry a finančného sektora), ktoré zaznamenali od marca 2020 do júna 2021 pokles obratu o 30 % (v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019) z dôvodu reštriktívnych opatrení, ktoré slovenské orgány museli zaviesť s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu.

Pomoc pokryje až 70 % (90 % v prípade mikropodnikov a malých podnikov) fixných nákladov príjemcov, ktoré nie sú pokryté ich príjmami. Cieľom schémy je riešiť potreby príjemcov v oblasti likvidity, a pomôcť im pokračovať v činnostiach počas pandémie koronavírusu a po nej. Odhaduje sa, že z programu bude profitovať viac ako 1 000 spoločností. Komisia zistila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci.

Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude zverejnená pod číslom SA.59996 registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ prisľúbila Palestínčanom 1,8 miliardy eur, útok Hamasu to teraz spochybnil

Európska únia na roky 2021 až 2024 prisľúbila celkovo 1,8 miliardy eur subjektom Palestínskej samosprávy. …

Consent choices